nieuws

Actuaris: ‘rekenrente vraagt forse extra voorzieningen’

Archief

Levensverzekeraars met grote collectieve contracten zullen forse extra voorzieningen moeten treffen in verband met de lage kapitaalmarktrente.

Die voorspelling doet Jan den Boer, actuaris van ’s lands derde levensverzekeraar Interpolis. Hij verwacht dat de Verzekeringskamer binnenkort bekend zal maken dat de rekenrente – bepalend voor het voorzieningenniveau – voor bestaande levenportefeuilles wordt verlaagd naar 3%.
“Ik denk wel dat er een overgangstermijn van enkele jaren zal komen, vanwege de uitloop van de huidige beleggingen.” Voor nieuw af te sluiten levensverzekeringen is de verlaging van 4% naar 3% al aangekondigd; deze geldt per 1 augustus.
Den Boer: “Het is overduidelijk en mag wel eens hardop gezegd worden: verlaging van de rekenrente voor de bestaande portefeuilles vraagt van levensverzekeraars forse extra voorzieningen. Vooral voor maatschappijen met grote belangen in spaarverzekeringen en collectieve pensioencontracten heeft het een enorm effect.”
Hoe hoog die extra voorzieningen zullen uitvallen, weet Den Boer niet. “Ik kan niet onderbouwd zeggen dat het om miljarden zal gaan, maar het ligt wel voor de hand. Het zal afhangen van de ruimte die je in je huidige voorzieningen hebt en hoeveel je daarvan denkt te kunnen afromen. Van invloed kan verder zijn of de richtlijnen met betrekking tot aandelenbeleggingen worden versoepeld.”
Voor Interpolis zelf verwacht Den Boer weinig problemen. “Voor een kleine tien procent van onze pensioenportefeuille loopt Interpolis zelf het beleggingsrisico en zal de premie bij contractverlenging 15-20% omhoog moeten”, aldus de actuaris eerder in het relatieblad Intervisie. De tarieven voor nieuwe levensverzekeringen worden in de loop van dit jaar aangepast aan de nieuwe 3%-rekenrente.

Reageer op dit artikel