nieuws

Actie Falcon Leven voor nieuwe beleggingshypotheek

Archief

Fortis-dochter Falcon Leven heeft het hypotheekpakket uitgebreid met een beleggingsproduct onder de naam LevensPlan Hypotheek. Met een commerciële actie begin april wil de maatschappij het nieuwe hypotheekproduct onder de aandacht brengen van het intermediair.

De LevensPlan Hypotheek is een combinatie van de flexibele beleggingsverzekering LevensPlan van Falcon Leven en een hypothecaire lening van Hypotrust. Dit Rotterdamse facilitair hypotheekbedrijf stelt Falcon Leven in staat binnen het arrangement (tijdelijk) met geldverstrekkers in zee te gaan die actietarieven voeren.
De verzekeringspremies worden naar keuze van de klant belegd in een of meer (garantie)fondsen van Falcon Leven. De maatschappij fungeert als aanspreekpunt voor vierhonderd met haar samenwerkende tussenpersonen, hoewel de administratie van de hypothecaire lening wordt overgelaten aan Hypotrust.
RenteRiant
De RenteRiant-uitvoering van de LevensPlan Hypotheek is een zogenaamd. ‘bandbreedteproduct’. Afhankelijk van de rentevaste periode krijgt de klant een rentemarge (‘Riantmarge’) van 1% tot 3% zowel naar boven als naar beneden. Indien de hypotheekrente binnen de gekozen bandbreedte blijft, wordt het tarief niet aangepast. Wordt deze bandbreedte overschreden, gaat de hypotheekrente omhoog respectievelijk omlaag met het percentage dat boven of beneden de rentemarge uitkomt.
De klant kan kiezen uit een scala van rentevaste perioden. Naast de 1-jaars hypotheek met oriëntatieclausule (rentebedenktijd) kan worden gekozen voor 2, 3, 5, 7, 10, 15 en 20 jaar. De RenteRiant-versie biedt rentevaste termijnen van 5, 10, 15, 20, 25 en 30 jaar. De rentemarges bedragen achtereenvolgens 1%, 1,75%, 2%, 2,5%, 2,75% en 3%.
Het laagste rentetarief voor een 5- en 10-jaars hypotheek met NHG bedroeg eind vorige maand 5,2%, respectievelijk 5,7%.
Faciliteiten
Aan het hypotheekproduct zijn verder faciliteiten gekoppeld, waaronder verhuisregeling, bouwdepot, woonlasten-aov, extra overlijdensdekking, hoog/laag-constructie en mogelijkheid van verlaagde aanvangslasten. Het premiedepot van Falcon heeft als kenmerk dat de te vergoeden rente over het depot om fiscale redenen kan worden gemiddeld.
De afsluitprovisie voor de lening van Hypotrust is 1% van de hypotheeksom. De afsluitprovisie voor de meeverbonden levensverzekering van Falcon bedraagt, afhankelijk van de looptijd, minimaal 4% en maximaal 125% van de jaarpremie.

Reageer op dit artikel