nieuws

Achterstanden slinken bij Aegon Pensioen

Archief

De Aegon-afdelingen Pensioen & Advies en Bedrijfspensioenen hebben vorig jaar hun administratieve achterstanden met zo’n driekwart teruggebracht.

Desondanks blijft Fred Romijnsen, voorzitter van het managementteam van Aegon Bedrijfspensioenen, op zijn stoel zitten. Romijnsen had vorig jaar in het personeelsblad ‘InterAegon’ gezegd te zullen opstappen als eind 2000 niet alle achterstanden zouden zijn weggewerkt. In hetzelfde ‘InterAegon’ legt Romijnsen uit waarom hij geen woord houdt. “Door 77% weg te werken hebben we een historisch gat in de achterstanden geslagen. De mensen hebben een enorm commitment getoond; het was werkelijk fantastisch. Zo’n ploeg verlaat je niet.”
“De mensen geloven in hun bedrijf. Ik ben apetrots op hun betrokkenheid. We mogen de 100% dan nog niet hebben gehaald, maar de klanten zijn tevreden en dat is toch altijd de graadmeter”, aldus Romijnsen. Bij Aegon Bedrijfspensioenen zijn pensioenregelingen voor het midden- en kleinbedrijf ondergebracht.
Pensioen & Advies
De business-unit Pensioen & Advies, gericht op (middel)grote bedrijven, bracht de achterstanden vorig jaar van ruim twintigduizend terug tot ruim vijfduizend. Daartoe wordt vooral in het najaar veelvuldig in avond- en weekenduren overgewerkt. Aegon verwacht dat de achterstanden dit jaar weer zullen oplopen, omdat er “zware druk op de organisatie en de systemen” komt te liggen. Redenen daarvoor zijn onder meer de euro en nieuwe pensioenwetgeving.

Reageer op dit artikel