nieuws

Acht uur studie per jaar verplicht voor NBvA-leden

Archief

Leden van de NBvA zijn sinds kort verplicht om ieder jaar ten minste acht uur ‘onderwijs’ te volgen. Dit systeem van permanente educatie (PE) loopt vooruit op een onderwijsprogramma dat in samenwerking met NVA en het Verbond van Verzekeraars wordt opgezet voor alle personen die in de distributie van verzekeringen actief zijn.

Het nieuwe PE-systeem was onderwerp van gesprek tijdens de jaarlijkse ronde door het land van de NBvA. De ruim 550 leden die op de in totaal vijf bijeenkomsten in de provincie afkwamen, kregen onder meer een nadere toelichting op de werkwijze van het per 1 januari ingevoerde systeem.
Punten scoren
Jaarlijks dienen NBvA-kantoren een vastgesteld aantal PE-punten te behalen. Ieder punt staat voor één uur studie. De NBvA bepaalt op basis van richtlijnen welke studies, cursussen en seminars goed zijn voor het scoren van PE-punten.
Voor kantoren tot en met twee medewerkers staat het minimum aantal te vergaren PE-punten op acht, kantoren tot en met zes medewerkers moeten zestien punten halen en voor de nog grotere kantoren geldt een minimum van 24 punten. De door de medewerkers vergaarde studiepunten tellen mee voor het totale kantoor.
Het PE-systeem van de NBvA loopt vooruit op de plannen die het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met de standsorganisaties heeft voor een programma dat alle personen in de verzekeringsdistributie (dus bijvoorbeeld ook loondienstmedewerkers). Het Verbond is van mening dat het distributie-apparaat ten minste op ‘B-niveau’ moet opereren, als kwaliteitswaarborg voor het assurantie-advies. Volgens de NBvA is het nu ingevoerde PE-systeem een blauwdruk van het nog te lanceren branchebrede programma.
Provisiestructuur
Tijdens de ronde door het land werd behalve aan het onderwijsprogramma ook de nodige aandacht besteed aan de gewijzigde provisiestructuur en afkoopwaarden van levensverzekeringen, die met ingang van augustus worden ingevoerd. Aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden werden de gevolgen voor het intermediair van de verschuiving van eenmalige- naar doorlopende provisie toegelicht.
Jurjen Oosterbaan (ex-NVA) van Bureau D&O presenteerde tijdens de ronde de resultaten van een uitgebreide enquête onder NBvA-leden op het gebied van marketing-activiteiten en de marketingwensen die er leven bij de leden. Uit de onderzoeksresultaten bleek onder meer dat de meeste NBvA-leden tevreden zijn over de marketing-inspanningen die het NBvA-bureau in Tiel verricht. Op basis van de geformuleerde wensen zal de NBvA Marketing-service zijn toekomstige invulling gaan krijgen.
Jurjen Oosterbaan (D&O) presenteert de resultaten van een marketing-enquête tijdens de ronde door het land.

Reageer op dit artikel