nieuws

Achmea/Interpolis: fusie goed voor omzet en werk

Archief

Interpolis en Achmea verwachten dat het nieuwe bedrijf na de fusie sterker op de markt zal staan en dat zowel de omzet als de werkgelegenheid op termijn zullen toenemen. In een toelichting aan de bonden op hun voornemen te fuseren geven beide bedrijven aan nog tot september bezig te zijn met alle technische, financiële en juridische procedures die nodig zijn om tot de fusie te komen. De businessplannen worden in de tweede helft van dit jaar geschreven, zodat de nieuwe raad van bestuur deze in december kan goedkeuren. 

Eventuele personele gevolgen voor de medewerkers van Achmea en Interpolis verwacht men pas begin 2006. Daarbij wordt de kanttekening gemaakt dat gedwongen ontslagen zoveel mogelijk zullen worden voorkomen. Een groot deel van de te verdwijnen arbeidsplaatsen kan worden opgevangen door natuurlijk verloop. Het is echter niet te vermijden dat er door de fusie standplaatswijzigingen moeten plaatsvinden. Interpolis en Achmea stellen voor per 1 januari 2006 met een nieuw sociaal plan te komen voor de fusieorganisatie. Tot die tijd zullen de lopende sociale plannen van kracht blijven. Er bestaan nog geen plannen om de CAO’s op korte termijn te integreren.
De fusie moet stap voor stap tot stand komen, te beginnen met het plaatsen van de Interpolis-organisatie naast de Achmea-organisatie. Van daaruit moeten samenwerkingsverbanden worden geïnitieerd. Het is echter niet de bedoeling dat op de kortst mogelijke termijn de synergie uit de organisaties wordt gehaald. Dat zou alleen leiden tot navelstaren, terwijl het nodig is om op de markt gefocust te blijven.  
De bonden zijn blij dat Achmea en Interpolis niet van plan zijn beide organisaties op de kortst mogelijke termijn geheel in elkaar te schuiven. De nieuwe standplaatswijzigingen baren de vakorganisaties echter wel zorgen. Door de vorming van shared service centers en het huisvestingsbeleid zijn de afgelopen jaren al veel Achmea-medewerkers verplaatst. Nieuwe verplaatsingen achten de bonden dan ook ongewenst. Achmea heeft inmiddels aangegeven het huisvestingsbeleid te zullen heroverwegen.

Reageer op dit artikel