nieuws

Achmea Zorg concentreert in kantoren in Leiden en Zwolle

Archief

Achmea wil de zorgadministraties van Avéro en FBTO integreren in het bestaande centrale zorgsysteem. De administratie van ziektekostenverzekeringen vindt dan, rond 2010, alleen nog plaats in Leiden en Zwolle en niet meer in Noordwijk, Amsterdam en Leeuwarden.

Achmea, dat forse verliezen lijdt op de basisverzekering, wil in de loop van 2008 uit de rode cijfers komen. Volgens Zorg-topman Jeroen van Breda Vriesman is de belangrijkste manier om dat te bewerkstelligen het drukken van de eigen kosten. Dat heeft het zorgbedrijf al gedaan door een veelheid aan systemen terug te brengen tot één en daarmee het personeelsbestand in een jaar tijd met bijna eenderde te verkleinen (van 3.500 naar 2.400 medewerkers).
De administratie van Achmea Zorg telt nu ongeveer 2,75 miljoen verzekerden, verdeeld over de labels Zilveren Kruis, Groene Land, OZF, PWZ en DVZ. In de aparte systemen van Avéro en FBTO staan nog eens 750.000 ziektekostenverzekerden geregistreerd. “De wens is dit alles in één systeem te gaan verwerken”, aldus Van Breda Vriesman. Hij benadrukt dat er wel productvarianten per label mogelijk blijven. “Dat kan per afzetkanaal (bijvoorbeeld tussenpersonen) en doelgroep (bijvoorbeeld religieuze mensen) verschillen.”
Agis laat Van Breda Vriesman vooralsnog buiten beschouwing. Zorgverzekeraar Agis behoudt namelijk nog zeker vijf jaar een aparte status binnen Achmea, zo is contractueel tussen de fusiepartners vastgelegd. “Integratie van de Agis-administratie in die van Achmea Zorg is dus niet aan de orde.”
Premie
Achmea zegt, in afwachting van een eerste voorlopige afrekening over 2006, de premies voor 2008 nog niet te kunnen berekenen. De marktleider hoopt de tarieven voor het nieuwe jaar begin november af te kunnen geven.
Voor het relatief kleine onderdeel OZF (circa 45.000 verzekerden behorend bij Akzo Nobel) heeft Achmea overigens al wel een premie afgegeven (zie elders in dit blad).
Campagne
Deze week is Achmea wel gestart met een nieuwe campagne, waarin ‘echte mensen’ en gezondheidsprojecten centraal staan. De campagne moet tot 2020 meekunnen en er tegen die tijd voor hebben gezorgd “dat Nederlanders waar het gaat om gezondheid en vitaliteit het meeste vertrouwen hebben in Achmea Zorg”. Dat imago moet vooral gelden voor de drie primaire ‘zorgmerken’ Zilveren Kruis, Groene Land en PWZ.
De campagne begint met een televisiespot over een sportproject ‘The Final’ voor schoolkinderen in Rotterdam. Later volgen nog drie andere projecten. “We willen mensen laten zien dat de zorgverzekeraar bijdraagt aan projecten.” Dat gebeurt tevens in een magazine dat aan de 3,5 miljoen verzekerden zal worden gestuurd.
Op marketinggebied legt Achmea de nadruk vooral op 2008, dat wordt betiteld als “het prolongatiejaar”. Dat jaar lopen namelijk veel in 2006 gesloten collectiviteiten af. “In 2009 zul je dus weer veel meer verschuivingen gaan zien in de ziektekostenmarkt”, voorspelt directielid Melanie Schultz van Haegen.
Zorginkoop
In lijn met de campagne zegt Achmea op lange termijn het verschil ten opzichte van de concurrentie te willen maken door de kwaliteit van de aangeboden zorg. Hoge verwachtingen van zorginkoop zijn er ten aanzien van het drukken van de kosten niet.
Voormalig staatssecretaris Schultz onderstreept die stelling door de jaarlijkse schadelast van Achmea (_ 5,5 miljard groot) uit te splitsen in onder meer: medische specialistische zorg (59%), farmacie (16%), huisartsenzorg (6%), mondzorg (6%) en paramedische hulp (5%). Van deze belangrijkste categorieën is volgens haar maar weinig schade door de verzekeraar beïnvloedbaar: bijvoorbeeld maar 14% van de medisch specialistische zorg en de mondzorg, 73% van de farmaciekosten en maar 6% van de huisartsenhulp.
door eigen kosten te drukken en deels door scherpere zorginkoop.”

Reageer op dit artikel