nieuws

Achmea ziet na 1 mei nog eens 70.000 nieuwe zorgverzekerden verschijnen

Archief

De ziektekostenverzekeraars van Achmea blijken na 1 mei, de eigenlijke sluitingsdatum voor aanmelding bij een zorgverzekeraar, nog zo’n 70.000 nieuwe ziektekostenverzekerden in de boeken te hebben verwerkt. De “tsunami aan nieuwe verzekerden”, zoals financieel directeur Gerard van Olphen van Eureko de aanwas betitelt, verraste het concern en heeft tot grote achterstanden in de verwerking geleid.

Achmea heeft daarom tijdelijk extra arbeidskrachten ingehuurd, om die administratieve achterstanden weg te werken. Volgens Van Olphen zijn de achterstanden in de uitgifte van nieuwe polissen aan het einde van de zomervakantie weggewerkt. Er bestaan nog achterstanden in het uitbetalen van claims, maar het einde van de voorraad zou in zicht zijn. Anderzijds wordt in de kantlijn van de halfjaarcijfers gemeld dat “tijdelijke arbeidskrachten over een langere periode nodig zullen zijn”.
Nadat het tellen van alle aanvragen en opzeggingen eindelijk was gestopt, is Achmea tot de conclusie gekomen dat er per saldo 569.000 nieuwe ziektekostenverzekerden bij het concern zijn aangemeld. In maart repte Achmea nog van een netto toename van 428.000; dat aantal was begin mei opgelopen tot 500.000. Daarmee was al duidelijk dat Achmea de grote winnaar is in de slag om de ziektekostenverzekerde; nummer twee in aanwas van nieuwe verzekerden is VGZ met circa 200.000 (opgave van mei).
Van de 569.000 nieuwkomers bij Achmea zijn er 295.000 afkomstig van het intermediaire kanaal (Avéro). “De assurantietussenpersoon heeft de ziektekostenverzekering herontdekt”, stelt Van Olphen. Rabobank, het nieuwe bancaire verkoopkanaal van Achmea, leverde 130.000 zorgverzekerden. Verder heeft Achmea aan collectiviteiten een plus van 170.000 overgehouden. “We hebben met succes onze aandacht op collectieve contracten gericht”, stelt Van Olphen. In de individuele portefeuille verloor Achmea per saldo ruim 25.000 verzekerden.
Direct ingaande lijfrente
Centraal Beheer heeft zich in de zomermaanden weer gemeld op de markt voor direct ingaande lijfrenten (DIL). De Apeldoornse direct-writer had dat strijdperk, net als de intermediaire zuster Avéro, eerder verlaten. “De productie was verliesgevend”, zo verklaart Van Olphen die stap. “Maar we hebben eraan gesleuteld, vooral de kosten gereduceerd, en een nieuw product gelanceerd dat wel waarde voor ons bedrijf creëert.” Vooralsnog heeft alleen Centraal Beheer een nieuwe DIL-polis gelanceerd.
De waarde van de nieuwe productie van Achmea is in de eerste helft van dit jaar op _ 23 mln uitgekomen. In de eerste helft van 2005 was dit nog _ 3 mln negatief, Naast de positieve bijdrage van Interpolis komt de verbetering voort uit kostenverlagingen, premieverhogingen, beleggingsinkomsten en de hogere rentestand. De nieuwe productie in het eerste halfjaar bedraagt _ 223 mln, waarbij koopsommen voor een tiende zijn meegeteld. De koopsomproductie is lager dan in 2005. De extra bijdrage van levensloopproducten is “teleurstellend”.
Het resultaat Leven werd overigens nog met _ 20 mln negatief beïnvloed door afschrijving van administratiesystemen voor collectieve pensioenverzekeringen. “We integreren momenteel 28 verschillende systemen in één nieuw systeem. Een moeilijk proces”, verklaart Van Olphen.
Halfjaarcijfers
Over de eerste zes maanden van dit jaar heeft Achmea (inclusief Interpolis) _ 669 mln winst behaald, tegen _ 460 mln in de vergelijkbare periode van 2005. De premieomzet steeg met 7% tot _ 7,9 (7,4) mld. De premieomzet Leven daalde met _ 5 mln marginaal tot _ 2.633 mln.
De premieomzet Schade steeg met ruim 1% tot _ 1.565 (1.544) mln, waarvan zo’n _ 560 mln van Interpolis. Daar loopt nog altijd de ‘Alles-in-één-Polis’ als een trein: er zijn er nu 1,3 miljoen van. Het schadebedrijf blijft in resultaten “uitzonderlijk goed” presteren. Het aantal claims daalt in Brand en Aansprakelijkheid en de omvang van claims daalt in Motorrijtuigen. Wel merkt Achmea dat de druk op de premies toeneemt bij auto- en persoonlijke aansprakelijkheidsverzekeringen.
De premieomzet in Zorg steeg met 7% tot _ 3.712 (3.189) mln, waarbij de bijdrage van Interpolis en de voormalige ziekenfondsen al is verwerkt. De commerciële successen bij ziektekostenpolissen worden nog niet vertaald in goede resultaten, meldt Achmea. Dat is te wijten aan de grote prijsdruk. Verder klaagt het concern over ontoereikende historische data, vooral met betrekking tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De premieomzet daaruit steeg tot _ 420 (224) mln, voornamelijk door de komst van Interpolis.
Hypotheken
Heftige prijsconcurrentie ervaart Achmea ten slotte nog op de hypotheekmarkt, vooral van Rabobank en de ING-labels. Achmea Hypotheekbank werd met veel oversluitingen geconfronteerd en zag de omvang van de hypotheekportefeuille met 4% afnemen tot _ 12,65 mld. De marge op nieuwe hypotheken daalt, al staan daar tijdelijk hogere inkomsten uit boeterenten tegenover.

Reageer op dit artikel