nieuws

‘Achmea wil in 2010 in top-3 intermediaire verzekeraars’

Archief

Achmea wil de komende jaren zijn activiteiten in het intermediaire kanaal verder uitbreiden. De dochteronderneming van de Europese verzekeringsalliantie Eureko wil mede door de fusie met Rabo-dochter Interpolis de top-3 van grootste intermediare verzekeraars bereiken.

Achmea is met het label Avéro nu nog de vijfde intermediairmaatschappij van ons land met een premieomzet van _ 1,2 mld. In 2010 moet het premie-inkomen zijn opgestuwd naar _ 1,6 mld, zei Eureko-bestuursvoorzitter Maarten Dijkshoorn uitdagend bij de presentatie van de jaarcijfers 2005. “De concurrentie zal het hinderlijk vinden, maar die derde plaats (achter NN en Fortis ASR, red.) eisen wij op”, aldus Dijkshoorn. Achmea is al marktleider in het direct-writingkanaal (Centraal Beheer, FBTO, Groene Land en Zilveren Kruis) en in het bankkanaal (Rabobank/Staal Bankiers).
Dijkshoorn keek met grote tevredenheid terug op de prestaties van de bedrijfsonderdelen in 2005. De premieomzet in ons land (inclusief twee maanden Interpolis) steeg met 27% tot _ 5.785 (4.762) mln, waarvan Leven _ 2.246 (1.764) mln, Schade _ 1.503 (1.308) mln en Zorg _ 2.035 (1.693) mln, de portefeuilles van AXA Zorg en OZF inbegrepen. Inclusief de toeloop van nieuwe verzekerden zal het zorgbedrijf dit jaar zeker _ 3 mld nieuwe premie kunnen bijboeken.
Zorgbedrijf
De toeloop van per saldo 430.000 nieuwe zorgverzekerden is onder meer te danken aan het intermediaire kanaal: bij Avéro Achmea kwamen 230.000 zorgverzekerden binnen, waarmee de omvang van het bedrijf meer dan verdubbeld werd. Via de Rabobanken werden onder label Interpolis 110.000 nieuwe zorgverzekerden geregistreerd. “Bij FBTO daalde het aantal zorgverzekerden, maar deze verzekeraar is minder actief in de werkgevers-werknemers-markt”, aldus Dijkshoorn. De premieomzet 2005 steeg naar _ 2.035 (1.693) mln.
Tegenover hogere inkomsten stonden ook grotere uitgaven, benadrukte de Eureko-topman. In 2005 werd voor in totaal _ 175 mln geïnvesteerd in de marketing- en verkoopactiviteiten. Dit bedrag werd besteed aan onder meer het inhuren van duizend tijdelijke arbeidskrachten en premiekortingen. Dijkshoorn: “We hebben echter niet aan premiedumping gedaan, zoals in de media is gesuggereerd.” De introductie van de basispolis was een ongekende operatie, zei Dijkshoorn. “Daarmee vergeleken was het afdekken van het millenniumrisico en de invoering van de euro nog kinderspel.” Hij somde op dat alleen al in februari van dit jaar ruim één miljoen telefoontjes, 90.000 e-mails en 65.000 bezoekers zijn opgevangen. Tussen november en maart kwamen 3,4 miljoen bezoekers op de websites van Achmea.
Levenbedrijf
Het levenbedrijf groeide vorig jaar autonoom met 3%. Inclusief twee maanden Interpolis kwam het premievolume uit op _ 2.246 (1.764) mln. De nieuwe productie was “onvoldoende” met als consequentie dat Achmea het productassortiment aanpast en zich richt op de meest winstgevende activiteiten. Dijkshoorn gaf toe dat de intrinsieke waarde (embedded value) van de nieuwe levenproductie achterblijft bij die van Interpolis. “We zullen moeten streven naar verdere verlaging van kosten. Wat dat betreft kunnen we nog veel leren van onze fusiepartner, zeker als het gaat om de hypotheekgerelateerde portefeuille.”
De Eureko-topman verwacht dat de druk op het levenbedrijf blijft en dat de levensloopregeling daarin op korte termijn geen verandering in brengt. “De verkoop komt langzaam op gang. Er zijn ruim 2.500 collectieve contracten gesloten met in totaal 800.000 potentiële deelnemers, maar het zal nog wel even duren voordat primair de 40-plussers zullen meedoen.”
Schadebedrijf
Inclusief de cijfers van Interpolis nam het schadebedrijf van Achmea in premieomvang met 17% toe, autonoom bleef de premiegroei beperkt tot 4%. De premieomzet kwam uit op _ 1.188 (1.155) mln. “De lage schaderatio en strikte kostenbeheersing droegen daaraan bij”, aldus Dijkshoorn. De combined ratio (schade plus kosten versus premie-inkomen) daalde tot 89,9% (92,6%). Voor dit jaar verwacht Achmea “druk op de prijsstelling en op de resultaten”.
Bij Interpolis werden vorig jaar 1,3 (1,2) particuliere pakketpolissen en 221.000 (215.000) bedrijfsmatige pakketpolissen verkocht. Dijkshoorn: “Eén op de vier Rabo-polissen wordt ondergebracht bij Interpolis, in 2010 moeten dat er één op de twee zijn.”
in de intermediaire markt op in 2010.”
Nieuwe structuur voor concern
Achmea kiest per 1 juli voor een nieuwe organisatiestructuur. Het concern wordt dan opgedeeld in drie verkoopclusters en drie productclusters. De verkoopclusters omvatten de distributiekanalen Direct (Achmea Particulieren, -Bedrijven en -Bank, _ 1.344 mln premie), Bank (Interpolis Particulieren en -Bedrijven, _ 3.039 mln premie) en Intermediair (Achmea Intermediair, _ 1.217 mln premie). Tot de productclusters behoren: Occupational health (Interpolis Bedrijfszorg, -Occupational Health en Achmea Occupational Health, _ 681 mln premie), Pensioenen (Interpolis Pensioenen en Achmea Pensioenen, _ 1.340 mln premie), en Health (Achmea Health, _ 5.050 mln premie, inclusief basispolis). De nieuwe clusterindeling moet eind dit jaar zijn geïmplementeerd, aldus Eureko.
Eureko wereldwijd
De premieomzet 2005 van Eureko (plus twee maanden Interpolis), steeg met 19% tot _ 6.577 (5.524) mln, waarvan Leven _ 2.807 (2.312) mln, Schade _ 1.699 (1.477) mln en Zorg _ 2.072 (1.735) mln. Het brutoresultaat kwam op _ 826 (386) mln, waarvan Leven _ 202 (185) mln, Schade _ 321 (247) mln en Zorg _ 111 (76) mln. Achmea * 2005 2004 Verzekeringsbedrijf Brutopremie 5.785 4.762 w.v. Leven 2.246 1.764 Schade 1.503 1.305 Zorg 2.035 1.693 Brutoresultaat 619 416 w.v. Leven 277 167 Schade 307 236 Zorg 96 72 Bankbedrijf Opbrengst 810 852 Brutoresultaat 26 -28 Overige activiteiten Brutoresultaat -87 -32 Nettoresultaat 476 310 * Inclusief de resultaten van Interpolis in november en december 2005 (x _ mln) Interpolis 2005 2004 Bruto premie 3.963 3.949 w.v. Leven 2.466 2.429 Schade 1.188 1.155 Zorg 309 365 Brutoresultaat 401 307 w.v. Leven 195 196 Schade 176 88 Zorg 46 34 Overig -16 -11

Reageer op dit artikel