nieuws

Achmea verwerft bedrijfspensioenfonds

Archief

Achmea Pensioenen voert per 1 januari komend jaar de administratie van het ondernemingspensioenfonds van Blydenstein-Willink, een beursgenoteerde fabrikant van zonweringen in Eibergen.

Achmea Pensioenen neemt daartoe alle activa en verplichtingen over van het pensioenfonds dat een vermogen van € 60 mln heeft. Het fonds telt zo’n 3.300 premievrije polissen en 800 gepensioneerden.  Het pensioenfonds koos voor Achmea na een uitgebreid offertetraject. Het bedrijf heroriënteerde zich dit jaar op de positie van het eigen pensioenfonds vanwege het sterk gedaalde werknemersbestand in ons land. De grote aantallen deelnemers en daarmee gepaard gaande risico’s en kosten voor de onderneming alsmede de nieuwe boekhoudregels zijn eveneens van invloed geweest op de uitbesteding aan Achmea Pensioenen.
Ondernemingspensioenfondsen zien in toenemende mate voordelen in het uitbesteden van hun administratie. Zij willen zo anticiperen op komende nieuwe wet- en regelgeving, die vereist dat er een strikte organisatorische scheiding komt tussen het besturen van een pensioenfonds en de uitvoering van de pensioenregelingen. Een andere reden van uitbesteding is een bedrijfseconomische; steeds meer organisaties focussen zich op hun kernactiviteiten.

Reageer op dit artikel