nieuws

Achmea versterkt merk Groene Land

Archief

De verzekeringsmaatschappijen Groene Land en OVVM gaan per 31 december van dit jaar fuseren. De Achmea-dochters werken al twee jaar intensief samen. De naam van het fusiebedrijf wordt Groene Land Verzekeringen.

Groene Land – statutair nog OLM Het Groene Land Schadeverzekeringen geheten – heeft Noordoost Nederland als haar werkgebied. De achthonderd medewerkers werken vanuit hoofdkantoren in Zwolle en Meppel en veertien regionale verzekeringswinkels. Groene Land telt 900.000 relaties en een omzet van f 1,7 mld.
OVVM Verzekeringen is met 80.000 verzekerden vooral vertegenwoordigd in Groningen en Noord-Drenthe. De 75 medewerkers werken vanuit het Groningse hoofdkantoor en zes verzekeringswinkels. De omzet is ruim f 50 mln.
De direct-writers willen in Noord- en Oost-Nederland samen een krachtige verzekeraar gaan vormen, die een compleet pakket biedt aan zorg-, schade- en levensverzekeringen én bancaire diensten. Particulieren vormen de belangrijkste doelgroep, al heeft Groene Land de positie op de bedrijvenmarkt de laatste jaren via persoonlijke verkoop aanzienlijk weten te versterken.
De afzonderlijke productenpakketten van beide fusiepartners overlappen elkaar grotendeels. Op enkele onderdelen is het schade-assortiment van OVVM breder. Daar staat tegenover dat OVVM op dit moment geen ziekenfondsverzekering biedt. Groene Land is in de zorgbranche juist goed vertegenwoordigd.
Sinds 1995 werken beide Achmea-verzekeraars nauw samen, onder meer door oprichting van het gezamenlijke levenbedrijf ‘NV Leven van OVVM en Groene Land’. De fusie zal geen nadelige gevolgen hebben voor de werkgelegenheid.

Reageer op dit artikel