nieuws

Achmea-topman: wellicht groeit uit Eureko een internationaal concern

Archief

Het samenwerkingsverband Eureko ontwikkelt zich goed, zei bestuursvoorzitter G.J. Swalef van Achmea bij de presentatie van het jaarverslag van zijn groep. In Eureko werkt Achmea samen met Friends’ Provident in het Verenigd Koninkrijk, Ocidental in Portugal, Topdanmark in Denemarken en Wasa in Zweden. “Wellicht dat het op langere termijn kan uitgroeien tot een pan-Europese verzekeringsgroep.”

Binnen Eureko heeft Achmea nu formeel de gehele Benelux als werkterrein ‘toebedeeld’ gekregen. Swalef ziet vooral veel mogelijkheden in de Belgische markt. Bij Leven en Pensioenen ligt de verzekeringsdichtheid in België op 60% van die in Nederland. De tot Achmea behorende Belgische direct-writer CB Direct heeft momenteel een premie-inkomen van f 25 mln.
Achmea, de samenvoeging van AVCB en de Zilveren Kruis Groep, heeft over 1994 een totaal-omzet geboekt van f 11,4 (9.4) miljard, een stijging van ruim 21%. De jaarrekening over 1994 is pro forma, immers Achmea bestaat feitelijk pas sinds 1 januari 1995. De samenstelling ervan is gebaseerd op de allfinance-gedachte. Dit houdt volgens vice-voorzitter drs A.H.A. Hoevenaars in, dat de bank- en verzekeringscijfers op gelijkwaardige basis zijn ingebracht.
Eén loket
Over de allfinance-gedachte gesproken: de bankactiviteiten van Achmea vormden over 1994 nog maar 2% van de totaal-omzet. “Maar”, aldus Swalef, “we hebben drie miljoen verzekeringsklanten, en vanuit die wetenschap zien wij voldoende groei voor het bankbedrijf. Het zal er steeds meer naar toe gaan, dat de consument één loket wil voor al zijn financiële diensten.”
Of de bankdochters van Achmea (Staal Bankiers, Avéro Bank en AVCB Bank) zullen overgaan tot introductie van salarisrekeningen, is voorlopig (nog) niet aan de orde, maar wordt evenmin uitgesloten. Mr Z.O.H.M. Baron van Hövell tot Westerflier, topman van Staal Bankiers: “Je moet trouwens ook niet alles willen. Je moet naar niches kijken. We zullen ons in eerste instantie richten op spaarprodukten.”
Schade domineert
Mede door de toetreding van zorgverzekeraar Het Groene Land, is het schadekarakter van het concern in 1994 toegenomen: van 53 naar 58% van het premie-inkomen. Op het terrein van de zorgverzekeringen heeft Achmea momenteel een marktaandeel van 17%.
Het premie-inkomen van de nu onder Avé_o-vlag opererende intermediair-maatschappijen (Enzico, Vezeno en het ‘oude’ Avéro) is vorig jaar met 14% gestegen tot f 650 mln. De hypotheekportefeuille groeide van f 5,5 mld naar f 8,2 mld. Op grond van “de goede relaties met werkgevers en werknemers” konden de Achmea-bedrijven een fors marktaandeel opbouwen in de nieuwe spaarloon- en premiespaarregelingen. In totaal beheert Achmea nu 175.000 geblokkeerde spaarrekeningen, met een totale inleg van ruim f 200 mln. Achmea telt meer dan 7.000 personeelsleden. Omdat het concern relatief veel deeltijdwerkers telt, heeft het op basis van volledige werktijd 6.443 (5.280) medewerkers.
Integratie
Over het fusieproces zei Swalef desgevraagd: “In feite wordt er bij ons weinig geïntegreerd. Wij gaan uit van de vlootfilosofie en we houden de merken in de lucht. Qua personeel zijn we alleen maar gegroeid”.
Op de vraag of het coöperatieve karakter wel eens een remmende invloed op het overnamepad uitoefent, zei Swalef: “Dat is nooit een belemmering voor onze expansie geweest. Wij voelen ons daar zeer wel bij.”
G.J. Swalef: nog veel mogelijkheden in België. Achmea (in f mln) 1994 1993 ———————————- omzet 11.387 9.405 totaal premies 8.910 7.053 opb.beleggingen 2.388 2.305 netto winst 398 344 Levensverzekering premies 2.264 2.083 w.v. uit coll. 698 646 uit ind. 403 341 koopsommen 1.024 879 resultaat leven 185 208 Schadeverzekering premies 6.646 4.971 w.v. zorg 5.035 3.473 ongeval en ziekte 394 401 motor 866 807 transport/luchtvrt 28 23 brand 209 167 aansprak. 73 64 overige 42 36 resultaat schade 90 17 w.v. zorg 73 23 ongeval en ziekte 74 43 motor -43 -39 transp/luchtvrt 5 0 brand 7 -5 aansprak. -34 -10 overige 8 4

Reageer op dit artikel