nieuws

Achmea streeft naar fusie met GAK Groep

Archief

Achmea richt samen met de GAK Holding, de private tak van de GAK Groep, drie joint ventures op: voor het verzekeren van risico’s op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid, voor preventie en reïntegratie én voor administratieve lastenverlichting van werkgevers. Op termijn wordt een fusie voorzien.

Eind vorig jaar maakten beide partijen bekend te willen samenwerken. Over een volledige fusie werd toen niet gesproken. Bij het bekendmaken van het feit dat de plannen tot samenwerking succesvol zijn uitgewerkt, is die wens wel expliciet uitgesproken.
De op handen zijnde samenwerking beperkt zich nog tot de private markt. Zodra de wet Organisaties Sociale Verzekeringen het zal toestaan, zullen Achmea en GAK gaan werken aan een volledige fusie.
Voor dit moment beperkt de samenwerking zich tot de oprichting van drie joint ventures. De eerste richt zich op het verzekeren van de risico’s ziekte, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Achmea zal hierin een voorname rol spelen.
In de joint venture gericht op preventie en reïntegratie zullen beide partijen een grote rol spelen. GAK schaart dit al een aantal jaren onder zijn kerntaken, terwijl van Achmea-zijde met name Centraal Beheer op dit vlak actief is. Administratieve lastenverlichting voor werkgevers is voornamelijk een GAK-aangelegenheid.
Hoeveel mensen en welke Achmea-delen in eerste instantie bij de samenwerking worden betrokken, is volgens woordvoerder Rob Mol nog onduidelijk. “We gaan vanuit een bestaande situatie geleidelijk over op samenwerking. Van afzonderlijke business-units is nog geen sprake. Wel is duidelijk dat Centraal Beheer eerder bij de samenwerking betrokken is dan bijvoorbeeld Woonfonds Hypotheken.”

Reageer op dit artikel