nieuws

Achmea streeft naar één concern-cao

Archief

De Achmea Groep streeft naar één cao voor het hele concern. De bankverzekeraar wil daarmee een einde maken aan de huidige veelvoud aan regelingen. Tevens wil Achmea zijn invloed op de cao-onderhandelingen vergroten, temeer daar het concern op het gebied van arbeidsvoorwaarden graag vernieuwend wil zijn.

Momenteel heeft Achmea te maken met liefst vijf cao’s, twaalf verschillende personeelshandboeken en 450 arbeidsvoorwaardelijke regelingen. De cao’s gelden voor: het bankbedrijf (Staal Bankiers, AVCB Bank en Avéro Bank), de zorgverzekeraars (FBTO, OLM Het Groene Land, OVVM, Zilveren Kruis), het verzekeringsbedrijf binnendienst en buitendienst (Avéro, FBTO, OLM Het Groene Land, OVVM, Zilveren Kruis) en ten slotte de ondernemings-cao van Centraal Beheer. Dit levert alleen al op het punt van arbeidsduur variaties op tussen een 34- en 40-urige werkweek.
Een andere grote bankverzekeraar is Fortis. Ook in Utrecht bekijkt men de mogelijkheden om uit de bedrijfstak-cao’s te stappen en een eigen concern-cao op te stellen. Fortis zegt nog niet zover te zijn als Achmea. De eerste besprekingen met de vakbonden zullen pas in het najaar plaatsvinden.
De ING Groep deelt het streven van haar collega’s niet. ING heeft met drie cao’s te maken (bank en verzekeringen binnendienst en buitendienst) en is vooralsnog tevreden met die constructie. Wel gaat ING een aantal niet-primaire voorwaarden gelijktrekken, zoals de winstdeling, reiskosten, kortingen en vakantieverblijven.

Reageer op dit artikel