nieuws

Achmea stimuleert doorwerken van gepensioneerde senioren

Archief

Achmea is meerderheidsaandeelhouder geworden in de Doorwerkgever, een organisatie die gepensioneerde werknemers detacheert bij hun (oude) werkgever. Tegelijk werkt het concern nog steeds aan een verzuimverzekering voor deze zogeheten doorwerkers.

Op initiatief van de Vereniging van Doorwerkgevers is onlangs een Doorwerk-cao gesloten, die per 1 januari gaat gelden voor alle 65-plussers die via Doorwerkgever BV aan het werk zijn. Naar schatting zijn er nu 100.000 doorwerkende gepensioneerden “De vereniging is speciaal opgezet met het doel deze cao tot stand te brengen. Onze vereniging telt nu twee leden, maar dat hoeven er niet per se meer te worden als bedrijven gebruikmaken van doorwerkers die via Doorwerkgever worden gedetacheerd”, aldus Ron van der Net, directeur en tevens via de BV Le Patron aandeelhouder van Doorwerkgever.
De Doorwerk-cao regelt onder meer verlof bij de geboorte van een kleinkind en andere specifieke seniorenzaken. “Gepensioneerden kunnen daardoor gemotiveerd langer doorwerken met behoud van pensioen. Door de deelneming van Achmea wordt de mogelijkheid om deze cao algemeen bindend te laten verklaren groter”, aldus Van der Net. “Wel zijn er nog allerlei knelpunten zoals het verzekeren van het ziekteverzuim.”
Verzekerbaar
De vereniging denkt dat de deelneming van Achmea de verzekerbaarheid van werkende gepensioneerden ten goede komt. “Individuele doorwerkers zijn goeddeels onverzekerbaar voor verzuim, zorg en aansprakelijkheid. Een collectief kan wél worden verzekerd.”
“Vergrijzing en pensioenen is bij ons één van de innovatiethema’s”, zegt Sjaak van Heukelum, manager innovatie bij Achmea. “Wij vinden het project van Doorwerkgever ongelooflijk hip. De ontwikkeling van de cao kan ons onderzoek naar een verzuimpolis voor 65-plussers die doorwerken, versnellen, doordat daarvoor nu een markt aan het ontstaan is. Het Verbond van Verzekeraars is ook enthousiast. Door deze cao wordt de doorbetalingsverplichting beheersbaar en dus verzekerbaar.”
Zelf is Achmea als werkgever overigens nog niet in zee gegaan met Doorwerkgever: “Je moet onze deelneming zien als een initiatief van een innoverende verzekeraar. Dat staat los van wat wij als werkgever doen. Maar we zijn er wel enthousiast over; dat we er zelf nog niet zo mee bezig zijn, komt meer doordat de inkt van onze eigen cao nog maar net droog is en door de snelheid waarmee deze participatie tot stand is gekomen”, licht woordvoerder Marco Simmers toe.
Doorwerkgever-directeur Ron van der Net bezegelen de samenwerking.

Reageer op dit artikel