nieuws

Achmea steeds meer serviceverlener

Archief

“Met direct-banking zijn wij in een vergevorderd stadium. In de loop van het jaar gaan we de markt via Internet bedienen.” Dit zei Gijs Swalef bij de presentatie van ‘zijn’ jaarcijfer. Op die dag gaf hij als bestuursvoorzitter het stokje over aan Nol Hoevenaars.

Bij direct-banking wordt gedacht aan de bankactiviteiten van de verzekeringslabels van Achmea, maar vooral aan Staal Bankiers.
Rond de zomer start Achmea een proef met verkoop via de supermarktketen C1000. Welke producten, labels, en de wijze waarop, staan nog niet vast. Volgens Swalef heeft Achmea zich bij het ‘supermarktidee’ niet laten leiden door de plannen van Aegon met Ahold. “Geheel nieuw is de verkoop via winkels voor ons niet. Wij verkopen immers al via V&D (Vendopolis). Wél hebben we gekeken naar onze Portugese Eureko-partner BCP. Deze bank verkoopt sinds een jaar of drie met succes via kantoortjes in supermarkten.”
Voor C1000 denkt Swalef niet aan kantoortjes. Als optie noemt hij “Intranet-opstellingen in de winkel”. Het V&D-assortiment wil Achmea bij wijze van proef gaan uitbreiden met bankproducten.
Achmea, dat zo’n 80% van de omzet uit directe verkoop haalt, ziet in e-commerce een belangrijk toekomstig distributiekanaal. Via het e-commercebedrijf Scaramea zullen de Achmea-labels voor een steeds grotere producten-range de mogelijkheid bieden om online te sluiten en maatwerkadviezen en infoservice via mobiele telefoons gaan bieden.
Concern
Swalef kijkt tevreden op 1999 terug. “De reorganisatieoperatie Terra Nova is achter de rug. Er zijn nu negen business-units. Met de overname van de private GAK-activiteiten komt er een tiende bij. Met het resultaatsverbeteringsprogramma TopFit, dat eind van dit jaar moet zijn afgerond, zullen we over een periode van drie jaar zo’n f 100 miljoen besparen. In de loop van dit jaar wordt ook de juridische structuur gewijzigd. Los van de business-units komen er juridische eenheden voor Leven, Schade en Zorg.”
Ook de cijfers stelden Swalef tevreden. “Twintig procent meer omzet en zeven procent meer winst.” De concernomzet steeg met 20,3% naar f 15,9 mld. Dit is exclusief de Achmea-ziekenfondsen. De bedrijfskosten bedroegen f 2,1 (1,8) mld. De resultaten voor en na belastingen kwamen uit op f 672 (678) mln resp. f 644 (607) mln. De nettowinst steeg met 7,3% van naar f 651.
Het groepsvermogen steeg met 18,7% naar f 8,6 mld. Het rendement op eigen vermogen bedroeg 8,2% (9,0%). De solvabiliteit steeg van 10,4% naar 10,6%.
Exclusief de 4.712 (4.626) ziekenfondsmedewerkers, telde het concern 9.319 (8.180) medewerkers.
Zorg en Leven
Achmea is het grootste zorgverzekeringsconcern in ons land. Het heeft 1,7 miljoen ziekenfonds- en 1 miljoen particuliere verzekerden. Bij de ziekenfondsen – de cijfers hiervan zijn niet in het jaarverslag opgenomen – steeg de omzet met 1,9% tot f 4,7 mld. In ziektekosten (zorgbedrijf) bedroegen de baten incl. beleggingen f 2.472 (2.423) mln. In de overige medische verzekeringen (ziekte/ongeval) bedroeg de geboekte brutopremie f 670 (567) mln en het technisch resultaat f 50 (41). In de collectieve ziektekostensector is begin dit jaar gesaneerd. De slechte resultaten betroffen uitsluitend contracten die via het intermediair zijn gesloten.
Achmea gaat de private tak van het GAK overnemen hetgeen leidt tot een business-unit Sociale Zekerheid met tweeduizend werknemers. “Helaas heeft de politiek besloten dat er geen private uvi’s komen en dat de huidige worden samengevoegd tot één uvi.”
Het Company Benefits-concept, het employee-benefitsprogramma van Achmea, zal verder worden uitgebreid. Hoevenaars: “Inmiddels kunnen we via het Intranet van de werkgever de werknemers online een pakket aanbieden.”
Als moderne verzekeraar wil Achmea niet alleen maar geld verstrekken, maar steeds meer een service-company zijn. Behalve het Health Company-concept is er sinds kort ook het individuele Health Services, dat steunt op de pijlers customer care en patient care. Mede in verband met het Health-concept is bij de hulpdienst EuroCross een afdeling Care opgericht. Sinds het begin van dit jaar zorgt deze afdeling er onder meer voor dat verzekerden de kraamzorg krijgen die zij nodig hebben. Daartoe is een contract gesloten met zes landelijke koepelorganisaties in de kraamzorg.
In het pensioen- en levenbedrijf steeg het premie-inkomen met 28,6% tot f 4,2 mld. De stijging was vooral te danken aan individuele koopsommen. In het pensioen- en levenbedrijf ontstaat een druk op de kostendekking, doordat grotere klanten steeds vaker kiezen voor gesepareerde contracten met bijbehorende scherpe premies.
Bank en vermogensbeheer
In het bankbedrijf stegen de baten met 12,9% tot f 2,2 mld. De stijging was vooral te danken aan groei in zakelijke en consumptieve kredieten, hypotheken en bedrijfssparen. Het resultaat voor belasting bedroeg f 143 (116) mln. Het balanstotaal steeg met 18,7% tot f 28,5 mld. Eureko-partner BCP, Banco Conmercial Português, heeft vorig jaar een 30%-belang genomen in Achmea Bank Holding.
Het door Achmea beheerde vermogen steeg tot f 117,5 (107,9) mld, waarvan f 62.700 (56.700) mld aan extern vermogen.
Schade
De aansprakelijkheidssector kampte met een fors lager resultaat. De schadelast steeg door “veranderingen in rechtspraak met betrekking tot risicoaansprakelijkheid en de voortgaande uitbreiding van het regres- of verhaalsrecht van volksverzekeringen”.
In de autobranche daalde het resultaat in de cascosector fiks. Opvallend is, dat de kosten voor autoruiten met 50% toenamen. Swalef en Hoevenaars verklaarden dit door onder meer door “goede marketing door ruitschadebedrijven”.
De Groene Polis, de polis van Groene Land waarbij herstelbedrijven gebruik maken van tweedehands onderdelen, is een succes. “Er zijn er negenduizend verkocht”, zei Hoevenaars. “In de loop van dit jaar gaan ook andere labels de Groene Polis voeren.” (kader!)
‘Opgeklopt’
“Dat Achmea toegang heeft tot de GAK-databank is een opgeklopt bericht”, zegt Achmea-woordvoerder René Visser. Volgens de Volkskrant heeft Achmea jarenlang toegang gehad tot gegevens van 200.000 bedrijven die bij het GAK zijn aangesloten. “Op zich klopt dat” ,zegt Visser. “Maar het gaat uitsluitend om gegevens – die wij via een beeldscherm kunnen inzien – als: naam, adres, bedrijfssector en aantal medewerkers. Gegevens dus, die je zó bij de Kamer van Koophandel kunt opvragen.” Het was de bedoeling, dat Achmea dergelijke gegevens kon inzien voor wat betreft de eigen verzekeringscontracten (WAO-gat en ziekteverzuim) die door het GAK administratief worden uitgevoerd. Visser: “Op gegeven moment bleek, dat we ook gegevens konden zien van niet bij ons verzekerde bedrijven. We moesten daar wel moeite voor doen, zoals een naam intikken. Nee, we hebben met deze wetenschap nooit iets gedaan. We hebben zelf bij het GAK een scheiding van gegevens aangekaart.”
Achmea Groep 1999 1998 omzet 15.924 13.232 w.v.: brutopremies 8.835 7.617 beleggingsbaten 4.444 3.257 bancaire baten 2.174 1.925 bedrijfskosten 2.143 1.750 nettowinst 651 607 LEVEN brutopremies 4.235 3.294 w.v. collectief 1.248 1.088 individueel 964 849 koopsommen 2.023 1.357 technisch resultaat 261 226 ZORG brutopremies 2.018 1.852 technisch resultaat 13 -6 SCHADE brutopremies 2.286 2.172 w.v. ziekte/ongeval 670 567 auto WA 567 555 auto casco 485 468 transport 43 61 brand 330 340 aansprakelijkheid 94 95 overige varia 98 87 technisch resultaat 32 99 w.v. ziekte/ongeval 50 41 auto WA 12 9 auto casco 3 47 transport -11 1 brand 14 15 aansprakelijkheid -11 -6 overige varia -25 -8 in f mln ……………………………………………………..

Reageer op dit artikel