nieuws

Achmea spoort meer fraude op Achmea heeft vorig jaar voor meer

Archief

dan

22 mln aan frauduleuze claims en declaraties opgespoord. Bij Interpolis was dat ? 3 mln. Het gaat daarbij om een kleine 10.000 zaken. Van de in totaal ruim ? 25 mln aan opgespoorde verzekeringsfraude komt ? 10 mln op naam van Achmea Zorg. In 2004 werd ‘Achmea-breed’ nog voor ? 17 mln aan fraude gemeld. De toename van de opgespoorde fraude in 2005 is te danken aan meer mankracht en aandacht voor fraudedetectie.

Reageer op dit artikel