nieuws

Achmea roept overheid op tot meer voorlichting

Archief

“De werkgevers in Nederland zijn zich niet bewust van de risico’s als gevolg van de veranderingen in de sociale zekerheid. De overheid zou meer aan voorlichting moeten doen”. Dit zei Achmea-bestuursvoorzitter Gijs Swalef tijdens de presentatie van de jaarcijfers.

Verzekeraars doen volgens Swalef hun best om werkgevers zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de veranderde wetgeving. “Het blijkt dat veel werkgevers niet op de hoogte zijn, laat staan dat ze zich verzekeren. Als groep moeten wij daar rekening mee houden.” Achmea ziet zich zelf dan ook graag als een “coöperatieve dienstverlener die opereert op het snijvlak van de publieke en de private sector”. “We zitten midden in het maatschappelijke gebeuren”.
Een voorbeeld is het Return-project, een joint-venture tussen het GAK en Achmea voor snelle reïntegratie van werknemers na ziekte of bij arbeidsongeschiktheid. Bestuurslid Nol Hoevenaars beschrijft Return als een enthousiaste club die vanuit Amersfoort samenwerkt met rugadviescentra, arbodiensten en psychologische hulpverleners. Return telt nu acht medewerkers. Verwachting is dat dit aantal zich op den duur zal uitbreiden tot twintig.
Vorig jaar stond bij Achmea in het teken van het “verzilveren van de synergie”. Het Spirit-project, waar zo’n dertig mensen voor zijn vrijgemaakt, is binnen de ‘vloot’ hard op zoek naar synergie-voordelen. Dan gaat het met name om kennis, investeringen, kosten en opbrengsten, legt Martinus Jacometti, lid van de raad van bestuur , uit. Als voorbeeld noemt hij de motorrijtuigen-databases die met name op marketingniveau onderling meer voordelen op zouden kunnen leveren. In totaal moet het synergie-project een besparing van f 100 mln opleveren. Voor 1997 was dit al zo’n f 8 à 10 mln.
Zorgen
Achmea Groep heeft in 1997 geen slecht jaar gedraaid: de omzet steeg met 15,8% tot f 16 mld. Het nettotresultaat nam met gelijke tred toe tot f 661 mln; een stijging van 15,6%. De groei is volgens Achmea vooral te danken aan het hogere premie-inkomen uit verzekeringen dat opliep tot f 11,5 mld (+11,6%). De inkomsten uit levensverzekeringen, inclusief koopsommen, nam toe met 5,6% tot f 3 mld, schade met 2,2% tot f 2,1 mld, de inkomsten uit premies en bijdragen van zorgverzekeringen stegen met 18,2% tot f 6,4 mld. Ook de bancaire activiteiten, inclusief hypotheken, zijn vorig jaar fors gestegen tot f 1,5 mld (+28,8%).
Hoewel de inkomsten uit het schadebedrijf vorig jaar licht zijn toegenomen, ziet Achmea de toekomst van het schadebedrijf toch somber in. De verklaring ligt voor de hand: de wijziging van de risico-aansprakelijkheid van motorrijtuigen en de regresmogelijkheden zullen een hogere schadelast met zich meebrengen.
Uitbreiding
Het Achmea concern sloot vorig jaar verschillende partijen in de armen. Zo werd de groep uitgebreid met zorgverzekeraar PWZ Verzekeringen in Purmerend en DVZ verzekeringen in Katwijk. Ook de samenwerking met het GAK vond in 1997 zijn beslag, zoals gezegd in de vorm van het Return-project. De fusie met pensioenuitvoerder PVF is bijna rond en “moet alleen nog langs de officiële instanties”.
Ook in eigen huis werd vorig jaar voor uitbreiding gezorgd met de oprichting van Topland, waarmee Achmea sinds kort de agrarische markt bestookt. De Deense partner in Eureko-verband Topdanmark heeft model gestaan voor dit nieuwe agrarische label binnen de groep (zie AM 21, pag. 14). Topland is vooralsnog bestuurlijk onder FBTO gehangen, maar zal op den duur een zelfstandig schip in de vloot worden. Dat er nog ruimte is voor een extra speler op de agrarische markt, staat voor Gijs Swalef vast. “Juist omdat deze sector, zeker met de varkenspest, onder grote druk staat, is er grote behoefte aan verzekeringen.”
Op bancair gebied hoopt Achmea binnenkort uit te breiden met het Belgische bank- en leasebedrijf Europabank. Inmiddels is een voorlopige overeenstemming bereikt over een belang van 87%.
Ook voor het leven- en pensioenbedrijf zegt Achmea overigens op zoek te zijn naar Belgische overnamekandidaten. “In Nederland valt niet veel meer te halen. België biedt nog volop mogelijkheden”, aldus Swalef. Achmea Groep 1997 1996 (in f mln) omzet 15.958 13.780 brutopremies 11.502 10.304 beleggingsopbrengst 3.319 2.734 bancaire opbrengsten 1.454 1.129 nettowinst 661 572 levensverzekeringen brutopremies 2.970 2.811 w.v. collectief 881 778 individueel 573 494 koopsommen 1.310 1.329 Technisch resultaat 206 191 schadeverzekeringen brutopremies 8.539 7.493 w.v. zorg 2.066 1.975 ongeval/ziekte 486 461 WA motor 534 534 casco motor 489 480 transport 59 61 brand 351 351 aansprakelijkheid 90 95 overige varia 80 74 technisch resultaat 71 65 w.v. zorg 46 29 ongeval/ziekte 22 73 WA motor 20 -83 casco motor 44 76 transport 1 5 brand 1 5 aansprakelijkheid 5 3 overige varia -23 -14

Reageer op dit artikel