nieuws

Achmea: Radar slaat plank mis

Archief

Bij Achmea voelen ze zich tekortgedaan door een zakelijke mededeling in het tv-programma Radar (Tros) dat “Achmea niet de contributie van de Stichting Verliespolis vergoedt”. Twee van de vier verzekeringstakken van Achmea vergoeden die contributie echter wel degelijk.

De stichting had medio december bekend gemaakt, dat rechtsbijstandverzekeraars bereid zijn de contributie van ‘Verliespolis’ te vergoeden. Voorwaarde voor deze vergoeding is dat de zaak onder de dekking valt, zoals ook vermeld staat op de site www.verliespolis.nl.
Rechtsbijstandverzekeraars hebben op ruime schaal aan polisbezitters, zelfs die met alleen ‘verkeersrechtsbijstand’, moeten uitleggen dat hun polis geen dekking biedt.
Uitsluiting
Het Achmea-concern heeft feitelijk vier rechtsbijstandverzekeraars in de gelederen, te weten Avéro, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis. Bij Avéro en Interpolis wordt de bijdrage wél vergoed, mits men beschikt over de juiste dekkingsmodule. De rechtsbijstandverzekeringen van Centraal Beheer en FBTO kennen een algehele uitsluiting van zaken die het gevolg zijn van, of samenhangen met vermogensbeheer (onder andere beleggingsfinancieringen).
De contributie van Verliespolis, die opkomt voor verzekerden met zogeheten woekerpolissen, bedraagt _ 25; leden van de Vereniging Eigen Huis en/of Vereniging voor Effectenbezitters _ 20.

Reageer op dit artikel