nieuws

Achmea neemt verlies op inkomensmarkt voor lief

Archief

Achmea wil tot elke prijs een groter marktaandeel verwerven op de inkomensmarkt. “Je moet investeren in de markt en dan neem je tijdelijk verlies voor lief”, aldus Dolf Kamermans, directeur Inkomensverzekeringen bij Achmea Sociale Zekerheid.

“Op de verzuimmarkt staan de premies sterk onder druk. Dat geldt ook voor de markt voor WGA-eigenrisicopolissen. De premies op de aov-markt worden eveneens lager. Ik voorzie dan ook dat de markt scherp blijft”, aldus Kamermans.
“Je moet heel goed op de kosten letten. Daarnaast kiezen wij ervoor om effectieve concepten in de markt te zetten, waarbij we nadrukkelijk samenwerking zoeken met andere partijen, in de eerste plaats ons eigen arbobedrijf.”
Kamermans constateert dat er een consolidatieslag aan de gang is. “Ook wij zoeken groei door overnames.” Namen wil hij niet noemen. “Dat is aan de partijen zelf.” Verder constateert hij dat de producten op de inkomensmarkt steeds complexer worden, maar dat tegelijkertijd het premievolume relatief laag is. “En dan hebben we het nog niet over de kostencomponent. Dat betekent dus dat je schaalgrootte nodig hebt om slagvaardig in deze markt te kunnen opereren. Waarbij je dus op dit moment verlies inkoopt.”
Kwaliteitsspeler
Achmea heeft niet de ambitie om qua premieniveau de nummer één op de inkomensmarkt te zijn. “Wij spelen natuurlijk wel het spel mee. Maar wij willen in de eerste plaats een kwaliteitsspeler zijn met een concurrerende prijsstelling. Wij hebben niet de ambitie om altijd de scherpste prijs te bieden. Er is altijd wel iemand die op prijs beter is. Maar de kwaliteit moet ons aan een hoog marktaandeel helpen”, aldus Kamermans.
Cijfers
Volgens Kamermans is er in de WGA-markt nog voor miljoenen te sluiten. “Wij zijn tevreden over de WGA-uitstap. Het is nu nog iets te vroeg om te zeggen hoeveel bedrijven het UWV verruilen voor Achmea. Ze hebben per 1 oktober besloten uit te treden, maar nog niet hun definitieve keuze voor een verzekeraar gemaakt. Maar voor de WIA Hiaatverzekeringen hebben wij natuurlijk al TNT, de metaalsector, Schuitema, Grontmij en reisorganisatie TUI binnengehaald. Wij zijn daar zeker niet ontevreden over.”
“Ons marktaandeel WIA wordt door onderzoeksbureau MarketConcern wat aan de hoge kant ingezet. Wij doen het goed, maar of we het zo goed doen, waag ik te betwijfelen.” Volgens Kamermans is de WIA sowieso over afgelopen jaar lastig te interpreteren. “Er is namelijk WAO-geld doorgeschoven naar de WIA. Partijen zijn daar verschillend mee omgegaan.”
Het premie-inkomen verzuim wordt door het MarketConcern op _ 354 mln vastgesteld. Daarvan zou _ 150 op conto van Achmea komen en _ 204 mln op dat van Interpolis, inclusief Sazas.
Op de aov-markt zou Achmea met een premie-inkomen van ruim _ 250 mln op een tweede plek eindigen achter De Amersfoortse, dat een geschat premie-inkomen heeft van _ 275 mln. NN volgt op een derde plek met _ 225 mln aan geschat premie-inkomen, gevolgd door zuster Movir (inclusief Artsen Onderlinge) met _ 182,5 mln (eigen opgave).
Bundeling
Achmea Sociale Zekerheid bestaat uit het oude Achmea Inkomensverzekeringen en de arbo- en re-integratiebedrijven. Na de fusie met Interpolis zijn ook die onderdelen van de Tilburgse verzekeraar ondergebracht in Sociale Zekerheid.
Vanuit dit onderdeel worden het bankkanaal, het intermediaire kanaal en het directe kanaal bediend met inkomensverzekeringen. “Alle producten komen uit onze koker”, aldus Kamermans. De branches en de koepelorganisaties worden overigens niet via deze drie kanalen bediend, maar rechtstreeks door Achmea Sociale Zekerheid. “Bij dat soort maatwerk moeten productspecialisten aan tafel zitten.”
Kamermans wil met zijn onderdeel de toegevoegde waarde van Achmea op de verzuimmarkt bewijzen. “Wij kunnen daar het verschil maken met onze geïntegreerde concepten, zoals de vergaande samenwerking met ons arbobedrijf”, stelt hij.
Om dat te bereiken zijn drie productlijnen opgezet: verzuim, aov en WIA. “We willen niet alleen de producten integreren, maar ook de achterkant.” De productlijn aov is gevestigd in Tilburg. “De producten van Interpolis zijn onze vertrekpositie, aangevuld met de goede dingen van de andere labels. Begin volgend jaar komen we met het eerste geharmoniseerde aov-product en eind volgend jaar zullen ook de systemen geharmoniseerd zijn”, aldus Kamermans. De producten voor de WIA, zowel maatwerk als standaard, worden vanuit Apeldoorn geserviced.
De productlijn Verzuim is in tweëen gesplitst. “Daar hebben we maatwerk en standaardproducten uit elkaar gehaald. Vanuit Tilburg wordt het indirecte kanaal bediend en het directe kanaal vanuit Hoofddorp.”
Bij Achmea Sociale Zekerheid werken 2.250 mensen. Eenderde daarvan werkt voor het onderdeel inkomensverzekeringen en tweederde werkt in de arbo- en re-integratiehoek.
tijdelijk verlies voor lief.” (foto: Lucien Souisa, Achmea)

Reageer op dit artikel