nieuws

Achmea Leven snijdt in assortiment

Archief

Achmea neemt niet langer genoegen met de magere marges op levensverzekeringen. Niet-rendabele producten, zoals direct ingaande lijfrenten, zijn opnieuw geprijsd of uit de schappen verdwenen. De verkoopinspanningen moeten zich vooral richten op hypotheekgebonden levensverzekeringen en uitvaartpolissen.

De levenactiviteiten staan onder grote druk, zegt moederbedrijf Eureko in een toelichting op de halfjaarcijfers. “De nieuwe productie voldoet niet onze maatstaven.” De winstmarge op nieuwe levenproducten is net als vorig jaar negatief: -3% (-6%). “De productie is niet verliesgevend”, stelt financieel directeur Gerard van Olphen. “Maar het rendement is 3% lager dan de kosten van het kapitaal dat wij nodig hebben om deze producten te bieden. Je zou kunnen zeggen dat we het geld beter op een spaarrekening kunnen zetten.” Volgens Eureko is een herstructurering van het levenbedrijf in ons land noodzakelijk. “Een omvangrijk revitaliseringproject komt eraan om de resultaten te verbeteren.” Naast het accent op profijtelijke productsegmenten betekent dat een verdere beperking van de kosten. Zo wordt het aantal IT-systemen teruggebracht, te beginnen met die voor het pensioenbedrijf.

Reageer op dit artikel