nieuws

Achmea leent geld voor acquisities

Archief

Door de onderhandse uitgifte van preferente aandelen heeft Achmea f 785 miljoen geleend voor nieuwe acquisities en investeringen.

De opbrengst van de onderhandse plaatsing is toegevoegd aan het eigen vermogen, dat nu bijna f 10 miljard bedraagt.

Reageer op dit artikel