nieuws

Achmea innoveert met seniorenzorg in natura

Archief

Achmea zal in de loop van dit jaar haar Proveniersplan introduceren, een pakket produkten en diensten op maat voor senioren. Het concern heeft het pakket al enkele jaren in voorbereiding.

Het nieuwe verzekeringsconcept waarbij nagenoeg alle Achmea-bedrijven inbreng hebben, schept mogelijkheden voor ouderen om zo lang mogelijk de door hen gewenste woonsituatie te handhaven, aldus de directie.
Het plan past bij de bezuinigingen van de overheid op de collectieve uitgaven en komt tegemoet aan het beroep van de overheid op de verantwoordelijkheid van het individu. “Nu al worden aan de burger steeds vaker eigen bijdragen gevraagd in voorzieningen van de overheid”.
Het Proveniersplan omvat vormen van aanvullende zorg voor ouderen. In eerste instantie gaat het om integrale thuiszorg, met onder meer een alarmvoorziening, hulp in huis en bij reparaties, beveiliging en maaltijdverzorging.
Alle vormen van hulp kunnen plaatsvinden in natura. De diensten kunnen worden afgenomen als onderdeel van een produkt en zullen worden geregeld via een helpdesk met een speciaal telefoonnummer.
De produkten van het Proveniersplan moeten beschouwd worden als varianten van, of aanvullingen op bestaande produkten: pensioen, lijfrente, hypotheken, zorg- en schadeverzekeringen. De opstalverzekering bij voorbeeld zal worden aangepast aan de behoeften van ouderen. Bestaande verzekeringsvoorwaarden, zoals minder dekking bij langdurige afwezigheid, zullen verbeterd worden.
Wonen en hypotheken
Ook op het gebied van hypotheken en wonen zullen er speciale produkten komen, zoals aflossingsvrije hypotheken en/of mogelijkheden tot aankoop van levenslang woonrecht.
Op langere termijn denkt Achmea zelfs aan de bouw en verkoop van seniorenwoningen. Daarnaast zal inruil van de bestaande woning waarschijnlijk tot de mogelijkheden gaan behoren.
Men studeert op een aanvullende verzekering bovenop de eventuele wettelijke voorziening om ondergebracht te kunnen worden in een verpleeghuis waarbij het verblijf zo nodig wordt aangepast aan eigen wensen. Aan de andere kant komen er via aanvullende zorgverzekeringen voorzieningen voor thuiszorg, zodat verzekerden zo lang mogelijk thuis in de eigen woning kunnen blijven. De ‘uitkering’ is gebonden aan een maximum, aldus Achmea.
Flexibel
Het Proveniersplan omvat een pakket voorzieningen voor senioren in verschillende situaties en in verschillende levensfasen. Het produkt wordt modulair opgebouwd, waardoor senioren de gewenste voorzieningen individueel kunnen bepalen.
Ook de wijze van betalen varieert. Gekozen kan worden voor periodieke premiebetaling, voor een abonnement of voor financiering via een koopsom, bij voorbeeld op basis van de getaxeerde overwaarde van het eigen huis.
Het Proveniersplan zal in fasen en met (regionale) proefprojecten van start gaan. Met leveranciers van diensten wordt reeds onderhandeld, meldt het concern.

Reageer op dit artikel