nieuws

Achmea gunt Nederland kijkje in virtueel dorp Nederpoort

Archief

Een spiegel waarin de Nederlandse samenleving zich herkent. Dat is Nederpoort, het eerste virtuele dorp dat “ergens middenin de Flevopolder is gesitueerd”, aldus stichter Achmea.

De verzekeraar wil de komende twee jaar regelmatig de aandacht vestigen op actuele ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving en die concreet maken door mensen mee te laten leven met de gebeurtenissen in Nederpoort. “Achmea wil de problemen niet alleen signaleren, maar ook oplossingen aangeven die wij daarvoor bedacht hebben”, zegt directeur Communicatie Rob Mol. Hij verwijst onder meer naar de personeelsproblematiek in de zorgsector. “Om de zorg op peil te kunnen houden, halen wij zelfs personeel uit België en Polen. Iets soortgelijks doen we om het tekort aan huisartsen op te vullen.”
Achmea zal vier keer per jaar een actueel onderwerp aan de orde stellen in Nederpoort. “De onderwerpen zijn reëel, de rest is virtueel”, aldus Mol. Als mogelijke onderwerpen somt hij op: ziekteverzuim, wonen, pensioenen, ouderenzorg et cetera. Het virtuele dorp wordt tot eind volgend jaar op de voet gevolgd via televisie, internet, radio en het eigen nieuwsorgaan: de Nederpoorter Courant.
Nederpoort is volgens Achmea een perfecte afspiegeling van de Nederlandse samenleving. De honderd inwoners symboliseren het geheel van de Nederlandse samenleving: elke inwoner staat voor één procent van alle Nederlanders. “Van procenten maken we mensen”, verklaart Mol.
De derde commercial in een reeks die Achmea deze maand uitzendt, gaat over de bejaardenzorg in Nederpoort.
In de openingscommercial werd de bouw van Nederpoort aangekondigd.

Reageer op dit artikel