nieuws

Achmea Groep verdeelt ‘vloot’ in drie clusters

Archief

De Achmea Groep zal haar bestuurlijke bedrijfsorganisatie in de komende maanden verder stroomlijnen. De maatregelen betreffen een aanpassing van de in het verleden vooral door fusies ontstane structuur. Door activiteiten die een soortgelijk karakter hebben in één cluster onder te brengen, verwacht de concernleiding meer synergievoordelen en versterking van de marktpositie.

De Achmea Groep wijst er op, dat de ‘vlootfilosofie’ – die onder meer gericht is op eigen winstverantwoordelijkheid van de werkmaatschappijen – als uitgangspunt blijft gelden. De organisatorische aanpassingen zullen overigens geen consequenties hebben voor de merken noch voor de werkgelegenheid.
Zorgverzekeringen
Tot cluster 1 behoren de werkmaatschappijen die vooral groot zijn in zorgverzekeringen: Zilveren Kruis, OLM Het Groene Land, OVVM en EuroCross (hulpverlening). De activiteiten van deze groep op het gebied van levens- en schadeverzekeringen en financiële dienstverlening blijven hiervan deel uitmaken.
De hoofddirectie van deze cluster bestaat uit: mr P.F.M. Overmars (voorzitter) drs J. Visscher (plv. voorzitter) en ir A. Langstraat.
Leven/Pensioen/Schade
In cluster 2 worden ondergebracht de bedrijven die zich primair bezighouden met levens-, pensioen- en schadeverzekeringen, te weten Avéro Pensioen, Centraal Beheer, FBTO (incl. Zorg), de intermediair-divisie Avéro (incl. Zorg), Vendopolis, CB Direct in Brussel alsmede Achmea SchadeService.
De hoofddirectie van deze cluster zal bestaan uit vier personen: drs A.H.A. Hoevenaars (voorzitter), O.P. Middelkoop (plv. voorzitter), J.C.M. van de Griend, en (per 1 oktober a.s.) H. van Engelen.
Banken/Hypotheken
In cluster 3 worden verenigd: Staal Bankiers, AVCB Bank, Avéro Bank, Eduard de Graaff, Banque Colbert (Luxemburg), Centraal Beheer Hypotheken, Avéro Hypotheken, FBTO Hypotheken en Woonfonds Hypotheken.
Deze cluster krijgt als hoofddirectie: mr Z.O.H.M. Baron van Hövell tot Westerflier (voorzitter), drs M.B.P. Wolfsen (plv. voorzitter) en mevr. A.P.M. Van de Veer-Vergeer.

Reageer op dit artikel