nieuws

Achmea Groep integreert haar bankactiviteiten in Staal

Archief

De Achmea Groep zal dit jaar haar bankactiviteiten bundelen met het doel de samenwerking tussen de banken en de synergievoordelen te optimaliseren.

De herstructurering van de bankactiviteiten (excl. hypotheken) zal volgens Achmea (o.m. Avéro, Centraal Beheer en Zilveren Kruis) geen grote gevolgen hebben.
De drie banken, Staal Bankiers (balanstotaal f 1,8 mld), AVCB Bank en Avéro Bank (balanstotaal elk f 0,8 mld) blijven onder eigen naam in de markt opereren.
De distributiekanalen blijven ook ongewijzigd: Staal Bankiers bedient direct vermogende particulieren en het MKB, Avéro Bank biedt algemene bankprodukten aan via assurantiekantoren, en AVCB Bank levert via de groepsmaatschappijen zijn standaard bankprodukten.
Bedrijfsfinancieringen
De krachtenbundeling, die overigens geen invloed zal hebben op de werkgelegenheid, wordt gerealiseerd door integratie van AVCB Bank en Avéro Bank in Staal.
Bij Staal Bankiers wordt verder de portefeuille van f 1 mld aan bedrijfsfinancieringen ondergebracht. Het eigen vermogen van de bank wordt daartoe verhoogd.
De samenwerking moet leiden tot synergievoordelen met betrekking tot de informatietechnologie en op organisatorisch en bedrijfseconomisch gebied.
De integratie zal in de loop van het vierde kwartaal van dit jaar haar beslag moeten hebben gekregen.

Reageer op dit artikel