nieuws

Achmea gaat synergiekansen werkmaatschappijen benutten

Archief

Autonome groei lijkt het parool bij Achmea Groep dit jaar. Onder druk van de toenemende concurrentie wil de groep zich meer gaan toeleggen op het benutten van de synergiekansen tussen de werkmaatschappijen. Ook is het werkterrein vergroot tot de gehele Benelux.

In de verzekeringsmarkt worden de marges in rap tempo krapper onder invloed van nieuwe aanbieders. Verder worden (product)innovaties steeds sneller gekopieerd. De verhouding tussen premie en risico komt scheef te liggen, stelt Achmea, die de voorkeur geeft aan gezonde rentabiliteit boven verlieslatende omzetgroei.
Met behoud van de ‘vlootfilosofie’ heeft Achmea eind vorig jaar drie divisies samengesteld: het AVCB Concern (Achmea Schadeservice, Avéro, Avéro Pensioen, Centraal Beheer, CB Direct, FairGo en Vendopolis), het Zilveren Kruis Groene Land Concern (Zilveren Kruis en Groene Land) en het Staal Bank Concern, bestaande uit het bankbedrijf (onder meer Staal Bankiers) en Achmea Hypotheekbedrijf (Avéro, Centraal Beheer, FBTO, Woonfonds en Zilveren Kruis).
De omzet uit verzekeringsactiviteiten beliep f 13,8 (12,8) mld, en de brutowinst was f 694 mln. Het AVCB Concern behaalde een omzet van f 7,9 mld (+15%) en een brutowinst van f 429 mln (+16%). Het Zilveren Kruis Groene Land Concern behaalde een omzet van f 5,8 mld (+6%) en een brutowinst van f 183 mln (+12%). Het Staal Bank Concern boekte f 1,1 mld (+2%) aan baten en een brutowinst van f 82 mln (+34%).
De nettowinst van de gehele Achmea Groep kwam uit op f 572 (471) mln, exclusief een voorziening van ruim f 50 mln voor de introductie van de euro en de automatiseringsproblematiek van het jaar 2000.
Schadebedrijf
Met f 2,0 (1,9) mld aan premies en een brutowinst van f 111 (103) mln heeft het schadebedrijf een goed jaar achter de rug. Toch geven enkele branches (WA motor, brand, en aansprakelijkheid) reden tot zorg, vertelde bestuursvoorzitter Gijs Swalef bij de presentatie van de jaarcijfers. Verbetering van het rendement staat daarbij voorop. “Ons marktaandeel willen we op peil houden, maar niet tegen elke prijs. Het kan niet zo zijn dat verliesgevende branches worden gesubsidieerd door de winstgevende sectoren. Dat is geen gezonde zaak”, aldus Swalef.
Zwaar verliesgevend is de branche WA motorrijtuigen met f -87 (-58) mln. “Dat negatieve resultaat is puur verzekeringstechnisch. Inclusief de opbrengst uit beleggingen rolt er een licht positief resultaat van f 11 mln uit. Maar ja, een resultaat van f 11 mln op een premievolume van ruim f 1 mld is geen vetpot”, benadrukte bestuurslid Marinus Jacometti.
Achmea kijkt vooral met vrees naar de toenemende stijging van de letselschadelast (meer en hogere claims), te meer omdat het regresrecht en de risico-aansprakelijkheid voor autobestuurders deze schadelast alleen verder zullen doen toenemen. “Door premieverhogingen zal dat niet op te vangen zijn”, zei bestuurslid Nol Hoevenaars. Hij ziet meer heil in maatregelen tot beheersing van de schadelast en preventie.
Zorgbedrijf
De zorgbedrijf zag het premie-inkomen toenemen naar f 5,4 (5,2) mld, waarvan f 3,5 (3,6) mld aan bijdragen. De brutowinst steeg naar f 170 (159) mln.
De voorgenomen samenwerking met de Gak Groep, een oude bekende overigens van Achmea-dochter Centraal Beheer, krijgt vorm. Een definitieve overeenkomst zit er aan te komen. “Wellicht nog voor het begin van de zomer”, schatte Swalef de kansen in. Hij voegde er wel aan toe dat er nog veel moet gebeuren. “Het Gak moet aan de basis toch een ommezwaai maken. En daar is tijd voor nodig.”
De productie van aanvullende werknemersverzekeringen verliep goed, aldus Achmea, Vorig jaar werd f 100 mln premie binnengehaald uit ziektewet-gatverzekeringen en f 200 mln uit WAO-gatverzekeringen. De omvang van de WAO-gatmarkt wordt door Achmea op f 1 mld geschat, de helft van de optimistische schatting van verzekeraars vorig jaar. De verkoop van ANW-hiaatpolissen kwam moeizaam op gang. Volgens Hoevenaars boekte Achmea f 25 mln premie vorig jaar. “Het besef van dit nieuwe risico drong pas laat door. Ook lijkt de markt moe om te reageren.”
De zorgmarkt is volgens Hoevenaars verzadigd. Hij verwacht geen doorgaande autonome groei. Mede daarom mikt Achmea op acquisities. Zo werden begin deze maand de ziekenfondsen PWZ in Purmerend en DVZ in Katwijk overgenomen.
Levenbedrijf
Het levenbedrijf boekte een premie-inkomen van f 2,8 2,5) mld en een brutowinst van f 317 (286) mln. In de levenmarkt was Achmea goed voor een hoger volume aan koopsommen. Hoewel de marge daarop minimaal is als gevolg van toenemende concurrentie, onder meer van nieuwe aanbieders als pensioenfondsen, vermogensbeheerders, kredietverleners en uitvoerders van sociale zekerheid, incasseerde Achmea ruim f 1,3 (1,1) mld aan koopsommen. “Door volume te maken, kunnen we nog enig rendement behalen. Dat kan een jaar, maar we willen daarmee niet blijvend doorgaan”, aldus Swalef.
Bankbedrijf
Het bankbedrijf behaalde een brutowinst van f 82 (61) mln bij een opbrengst van f 1,1 (1,1) mld. De integratie van alle bankactiviteiten van Achmea onder Staal Bankiers en Achmea Hypotheekbank wordt dit jaar afgerond met een oprichting van Staal Bank Holding. “Hieronder worden alle bankactiviteiten gegroepeerd”, vertelde bestuurslid mr. Zweder Baron van Hövell tot Westerflier.
Staal Bankiers opende vorig jaar naast het hoofdkantoor in Den Haag een tweede vestiging in Apeldoorn. Volgens Van Hövell tot Westerflier komen daar nog enkele kantoren bij. “We willen een klein netwerk opzetten van hooguit vijf vestigingen.” Hij kondigde verder aan dat in België wordt gezocht naar een samenwerkingspartner, maar dat deze zich niet makkelijk laat vinden.
Internationaal
Achmea heeft de Benelux tot thuismarkt gekozen. In België is fors geïnvesteerd in CB Direct, de direct-writer die vorig jaar 10.000 autopolissen zou hebben verkocht. Het totaal ligt nu rond de 30.000 en moet over enkele jaren boven de 100.000 polissen bedragen, aldus Hoevenaars. Hij kondigde ook aan dat CB Direct met een inboedelverzekering op de markt gaat komen.
In Luxemburg is Banque Colbert overgenomen. Deze bank zal onder meer levensverzekeringen gaan afzetten. Het internationale samenwerkingsverband Eureko met naast Achmea deelnemers uit Denemarken (Topdanmark), Groot-Brittannië (Friends Provident), Portugal (BCP), Zweden (Wasa) en sinds kort Duitsland (Gothaer), streeft naar verdere uitbreiding, bij voorkeur in Frankrijk en Italië, zei Swalef.
“Met Gothaer hebben we een belangrijke slag gemaakt en heeft de alliantie aan geloofwaardigheid gewonnen. De interesse uit andere staten is toegenomen. Toch willen we het aantal deelnemers beperkt houden tot hooguit acht. Eureko moet niet te veel gaan lijken op een Poolse Landdag”, aldus Swalef.
Volgens hem is de alliantie nuttig vanwege de samenwerking op het gebied van automatisering en uitwisseling van kennis en personeel. Eureko heeft vorig jaar een omzet behaald van f 35 mld en is daarmee de zevende verzekeraar in Europa. Swalef: “Rond het jaar 2000 moet de omzet f 10 tot f 15 mld meer zijn.”
Bestuursvoorzitter Gijs Swalef: “Geen subsidiëring van verliesgevende branches”. Achmea Groep 1996 1995 (in f mln) omzet 13.780 12.782 brutopremies 10.304 9.705 beleggingsopbrengst 2.734 2.329 bancaire opbrengsten 1.129 1.107 nettowinst 572 471 levensverzekeringen brutopremies 2.811 2.517 w.v. collectief 778 770 individueel 494 438 koopsommen 1.329 1.151 brutowinst 189 164 schadeverzekeringen brutopremies 7.493 7.188 w.v. zorg 1.975 1.647 ongeval/ziekte 461 470 WA motor 534 505 casco motor 480 496 transport 61 38 brand 351 318 aansprakelijkheid 95 81 overige varia 74 65 technisch resultaat 62 56 w.v. zorg 26 47 ongeval/ziekte 73 79 WA motor -87 -58 casco motor 76 31 transport 5 3 brand 5 28 aansprakelijkheid 3 -17 overige varia -12 -10

Reageer op dit artikel