nieuws

Achmea gaat ingrepen doen in verlieslatende zorgportefeuille

Archief

De nettowinst van Eureko is in de eerste helft van dit jaar met 16% gedaald tot _ 561 (669) mln. Het concern met een zware oververtegenwoordiging in ons land (Achmea) schrijft dat toe aan januaristorm Kyrill én aan teleurstellende resultaten in de aanvullende ziektekostenverzekeringen. Maatregelen blijven niet langer uit.

Achmea is vorig jaar intern al begonnen met een reorganisatie. Ondanks dat is de zorgportefeuille fors verliesgevend (_ -54 mln). De basisverzekering heeft het eerste half jaar een technisch verlies van _ 65 mln opgeleverd, terwijl het verzekeringsresultaat op de aanvullende ziektekostenpolissen _ 48 mln in de min was. Vrijvallende voorzieningen (_ 59 mln basis en _ 19 mln aanvullend) hielden het halfjaarresultaat nog enigszins binnen de perken.
De brutopremieomzet Zorg van Eureko steeg tot _ 4.382 (3.712) mln, waarvan 97% afkomstig is uit Nederland (een groei van 15%). De tak Ziektekosten bracht alleen al _ 3.817 (3.270) mln premie binnen. Verder dragen de arbeidsongeschiktheid- en ziekteverzuimverzekeringen _ 436 (420) mln bij aan de omzet. De toename van de premieomzet Ziektekosten wordt toegeschreven aan 90.000 nieuwe polishouders en lagere kortingen op collectiviteiten.
Nullijn
Achmea noemt de resultaten op de ziektekostentekening teleurstellend. “Er is rekening gehouden met verliezen op de zorgverzekering in de aanloopperiode. In een driejarig traject komen de resultaten weer op de nullijn en op onderdelen lopen we voor op dit traject”, luidt een verklaring van de zorgverzekeraar. “Echter, vooral op de uitgebreide aanvullende verzekeringen wordt meer zorg gebruikt dan op grond van resultaten uit eerdere jaren mocht worden verwacht.”
Achmea kondigt vier maatregelen aan om het veranderde claimgedrag van polishouders te beteugelen: premieverhoging voor bepaalde aanvullende polissen, herziening van polisvoorwaarden, verscherpte acceptatierichtlijnen en minutieuze beoordeling van claims.
Levensverzekeringen
De totale premieomzet van Eureko is in de eerste helft van dit jaar met 9% gestegen tot _ 8,6 (7,9) miljard. Daarvan komt _ 2.345 (2.346) mln uit Nederlandse levensverzekeringen. Eureko maakt melding van afnemende interesse in pensioen- en hypotheekproducten én een dalende verkoop van beleggingsverzekeringen.
De totale levenproductie van Eureko, voor meer dan 90% gerealiseerd in ons land, bedroeg in de eerste zes maanden _ 250 (223) mln. Hierbij zijn periodieke premies volledig meegeteld en koopsompremies voor 10%. De waarde van de nieuwe levenproductie steeg tot _ 33 (23) mln, maar dat is nadrukkelijk niet te danken aan het Nederlandse bedrijf.
Schade door Kyrill
De premieomzet uit schadeverzekeringen steeg in ons land met 3% tot _ 1.385 (1.349) mln. Nederland tekent daarmee voor 84% van alle schadepremies.
Het technische resultaat kelderde naar _ 67 (232) mln. Een factor daarin zijn de met _ 29 mln toegenomen bedrijfskosten. Hoofdoorzaak voor de winstval was echter januaristorm Kyrill, die Eureko in ons land netto _ 134 mln schade heeft opgeleverd. Daarvan komt 40% voor rekening van de agrarische sector, waarin Avéro en Interpolis sterk zijn vertegenwoordigd. Eureko ziet echter de zonnige zijde van de schadepost in getuige de opmerking: “Kyrill gaf Achmea de mogelijkheid zijn excellente scores op het gebied van klanttevredenheid bij claimafhandelingen te bewijzen.”
storm van januari ook veel schade op. Achmea meldt voor ons land een totale schadepost van netto _ 134 mln.

Reageer op dit artikel