nieuws

Achmea gaat 15% vooruit

Archief

De omzet van de Achmea Groep zal over 1997 uitkomen op circa f 15,9 miljard, een groei van 15%. Ook de nettowinst zal naar schatting 15% hoger zijn dan in 1996 en f 660 miljoen belopen.

Genoemde voorlopige cijfers zijn op oudejaarsdag door Achmea bekend gemaakt. Het concern spreekt van een goede ontwikkeling in de pensioen- en levenbranche en stelt voorts dat de bancaire en woninghypotheekactiviteiten aanzienlijk toenamen.
Over de verzekeringsbedrijven wordt slechts in globale termen gesproken. De beleggingsopbrengsten van deze bedrijven verbeterden vorig jaar met 25% tot f 2,5 mld. Het resultaat van het levenbedrijf (individueel en collectief) gaf in 1997 een verdere vooruitgang te zien. Het resultaat uit schadeverzekeringen (exclusief Zorg) bleef stabiel. “Schadepreventie en een goed acceptatiebeleid compenseerden de gevolgen van de scherpe prijsconcurrentie op de markt van motorrijtuigenverzekeringen.” In de sector zorgverzekeringen werd een belangrijke uitbreiding van het aantal verzekerden gerealiseerd, zowel door autonome groei als door de toetreding van PWZ. “Het resultaat verbeterde overeenkomstig de omzetgroei.”
Het balanstotaal van de Achmea Groep is in 1997 met ruim 21% toegenomen tot circa f 61 mld. Het Groepsvermogen steeg met 34% tot f 7,5 mld.

Reageer op dit artikel