nieuws

Achmea excuseert zich voor uithaal hoofd Personenschade

Archief

De concernleiding van Achmea is in verlegenheid gebracht door een felle aanval die personenschade-manager Henk Knijpstra in De Volkskrant heeft gedaan aan het adres van belangenbehartigers die gebruikmaken van de honoreringsmethode no cure no pay. In een brief aan de Pals Groep heeft het concern zijn excuses aangeboden.

In De Volkskrant verscheen op 18 april een artikel onder de kop ‘Letselhaai rijdt in een Ferrari ten koste van een kind in coma’. Het betrof een interview met Henk Knijpstra, manager Personenschade van Achmea. Met het in de kop beschreven praktijkgeval doelde hij op letselschadeadvocaat Gijs Verkruisen, maar het artikel betrof ook belangenbehartigers die zich bedienen van no cure no pay. Deze praktijken werden door Knijpstra als ‘wildwest’ en ‘stuitend’ gekwalificeerd.
Verkruisen schreef een uitvoerige reactie naar de krant. Daarin stelt hij onder meer: “Ik werk graag voor enkele van deze bureaus. Die sluiten een no cure no pay-overeenkomst met het slachtoffer. De advocaat wordt door het bureau ingehuurd en, zoals dat hoort, per uur betaald. Het slachtoffer kan hierdoor steeds vaker de verzekeraar dwingen de schade te betalen die het recht voorschrijft. Zonder deze bureaus zouden veel slachtoffers jaarlijks veel minder of zelfs helemaal niets uitgekeerd krijgen.”
Twijfel over klacht
In het dagbladartikel werd gesteld, dat er tegen Verkruisen een klacht wordt ingediend bij de Orde van Advocaten in Amsterdam. Wellicht mede gezien de commotie die het artikel heeft opgeroepen, is het nog maar de vraag of die klacht er werkelijk komt. Achmea blijkt zich daarover nog te beraden. In de bewuste zaak heeft Verkruisen een slachtoffer doorverwezen naar een stichting waarvan zijn moeder bestuurslid is. “De stichting, die op no cure no pay-basis werkt, heeft hem vervolgens ingehuurd. Zo kan hij er extra aan verdienen. Ik vind dat handel in leed”, was het betoog van Knijpstra.
In zijn reactie stelt Verkruisen: “Ik heb het overgrote deel van mijn werkzaamheden in die zaak – zoals in zovele andere – gratis voor de ouders verricht. De verzekeraar in die zaak weigert inmiddels overigens om een cent te betalen, dus we zullen ook in die zaak weer naar de rechter moeten.”
Pals Groep
De in het gewraakte artikel eveneens met name genoemde Pals Groep liet de beschuldigingen evenmin over haar kant gaan. Algemeen directeur Jan Houkes stuurde nog dezelfde dag een brief aan Achmea-topman Maarten Dijkshoorn. Houkes noemde de opmerkingen van Knijpstra “volledig misplaatst” en bestempelde de kritiek als “in hoge mate suggestief en malicieus”. Houkes verlangde intrekking van de beschuldigingen of concrete onderbouwing daarvan.
Afgelopen maandag ontving de Pals Groep een brief waarin Achmea “welgemeende verontschuldigingen” aanbiedt. “Dergelijke publieke uitingen zijn niet gepast en hebben ook geen draagvlak binnen onze organisatie.”
Achmea stelt verder: “Wij vertrouwen erop dat dit incident kan worden gerangschikt onder de noemer “eens maar niet weer” en hebben de verantwoordelijken van onze letselschade-afdeling erop gewezen dat wij van mening zijn dat wij van hen te allen tijde een professionele en zakelijke houding verwachten tegenover wederpartijen”.

Reageer op dit artikel