nieuws

Accountants nog steeds de meest geliefde vraagbaak ondernemers

Archief

Werkgevers hebben grote behoefte aan extern advies bij invulling van secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling of een ziektekostenverzekering. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van Royal Nederland onder 400 bedrijven. De helft laat zich bijstaan door zijn accountant, terwijl 17% kiest voor zijn assurantietussenpersoon.

Het belang van secundaire arbeidsvoorwaarden als alternatief voor een publiek stelsel van sociale zekerheid wordt steeds groter. De terugtreding van de overheid verandert de rol van zowel werkgevers en werknemers die beiden voor een aanzienlijk deel hun eigen ‘zekerheid’ moeten regelen. Voor menig assurantieadviseur, maar zeker ook voor de accountant betekent dit een aantrekkelijke groeimarkt.
Het volgens Royal landelijk representatieve onderzoek, werd gepresenteerd tijdens het jaarlijkse accountantscongres van de Utrechtse verzekeraar, dat dit keer de titel droeg: Terugtredende overheid en de veranderende rol van werkgevers. Naast VNO/NCW-voorzitter Rinnooy Kan, die pleitte voor een verhoging van de AOW-leeftijd, sprak Prof. A.C. Zijderveld, hoogleraar sociologie aan de EUR, zijn bezorgdheid uit over de terugtredende overheid. Voor mensen die geen werk hebben, is de werkgever als ‘vervangende verzorgingsstaat’ geen oplossing, is zijn overtuiging.
De mogelijkheden voor werkgevers en werknemers op het gebied van flexibele pensioenvoorzieningen werden gepresenteerd door A.J. Mulder van Hay Management Consultants en A.J.J. van Beerschoten, hoofd Royal Pensioen Service.
De cijfers uit het Royal-onderzoek laten zien, dat bedrijven het helemaal niet zo erg vinden dat veel regelingen geprivatiseerd worden. Directievoorzitter F. Rosenmuller toonde zich in zijn rol als dagvoorzitter op het congres zeer verbaasd over het feit dat het principe van ‘de vervuiler betaalt’ ook bij de sociale zekerheid opgaat. “De solidariteitsgedachte wordt hiermee overboord gezet”.
Tweederde van alle werkgevers beoordeelt de terugtreding van de overheid als een positieve ontwikkeling. Bij dit oordeel doen zich geen verschillen voor tussen bedrijfsgrootte, regio of branche.
Gedeelde smart
Hoewel er een positieve houding heerst ten aanzien van privatisering, is tweederde van alle bedrijven van mening, dat werkgevers en werknemers sàmen verantwoordelijk zijn voor het dichten van de gaten in de sociale zekerheid (63%). Terwijl 14% vindt dat werkgevers alleen de verantwoording dragen, en 23% is van mening, dat de werknemer zelf moet zorgen voor het eventueel sluiten van aanvullende privaatrechtelijke verzekeringen.
De werkgevers van bedrijven met minder dan 25 werknemers vinden significant meer dat werknemers zelf de verantwoordelijkheid dragen. Tussen de industrie- en dienstensector doen zich hierbij geen verschillen voor.
WAO-gat
Ten tijde van het WAO-gat heeft 71% van de 400 onderzochte ondernemingen de reparatie verzorgd. Bij 29% is dat niet, of door werknemers zelf gebeurd. Hoe groter het bedrijf, hoe meer de werkgever de verantwoording heeft genomen voor een dergelijke reparatie. Onder bedrijven met negen of minder werknemers heeft bijvoorbeeld slechts de helft van de werkgevers de reparatie van het WAO-gat geregeld.
Verzekeren of niet?
Omdat regelingen voor ziektewet en pensioen een steeds groter deel gaan uitmaken van de totale loonkosten, is in het onderzoek tevens geïnventariseerd in welke mate er onder werkgevers interesse bestaat in een uitgebreid verzekeringspakket, dat in de secundaire arbeidsvoorwaarden kan worden opgenomen. Dit pakket kan zonder kosten voor de werkgever aan eigen werknemers worden aangeboden. Werknemers kunnen zodoende profiteren van lagere tarieven dan wanneer ze deze zelf rechtstreeks afsluiten.
De resultaten wijzen uit dat een zeer groot deel van de bedrijven niet geïnteresseerd is in een dergelijk pakket (zie diagram).
Onder de bedrijven met meer dan 100 werknemers is significant meer interesse in het verzekeringspakket dan onder de kleinere bedrijven, namelijk 42% versus 26%. Ook onder bedrijven die hebben aangeven in 1995 de beschikbare loonruimte te willen aanwenden voor verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden, is significant meer interesse.
Uit handen van Royal directeur F. Rosenmuller ontvangt VNO/NCW-voorzitter A.H.G. Rinnooy Kan de resultaten van het marktonderzoek naar secundaire arbeidsvoorwaarden. Uiterst links Prof. A.C. Zijderveld. Tweede van rechts A.J. Mulder (Hay Consultants), uiterst rechts A.J.J. van Beerschoten (Royal Nederland). Interesse verzekeringspakket % zeer geïnteresseerd 6 geïnteresseerd 23 enigszins geïnteresseerd 13 niet zo geïnteresseerd 17 helemaal niet geïnteresseerd 39 weet niet 2

Reageer op dit artikel