nieuws

Accountants ‘in’ voor samenwerking als tussenpersoon diensten toevoegt

Archief

Accountants zullen assurantietussenpersonen alleen willen betrekken in de advisering van bedrijven, mits deze vanuit hun discipline een toegevoegde waarde kunnen geven.

Tot deze stelling kwamen de registeraccountants J.P. Moet en drs G.J.W. Coppus (Deloitte & Touche) tijdens een bijeenkomst, georganiseerd door de werkgroepen voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) van de NBvA.
Volgens de registeraccountants zoeken tussenpersonen in toenemende mate toenadering tot hun beroepsgroep. De accountants kregen van de NBvA-leden de nodige kritiek over het gebrek aan samenwerking, onder meer als het gaat om pensioenverzekeringen. Vaak wordt het intermediair te laat, of helemaal niet ingeschakeld, zeiden de NBvA-leden. Ook zouden veel accountants er onvoldoende op toezien dat ondernemers hun risico’s goed hebben afgedekt. “Niet in de laatste plaats, omdat de accountant onvoldoende affiniteit daarmee heeft, zeker als het gaat om schadeverzekeringen”, aldus de NBvA-leden.
De registeraccountants konden niet aangeven wat hun beroepsgroep verwacht van het intermediair. “Geen accountant is hetzelfde. De wensen en verlangens met betrekking tot de inbreng van de verzekeringsadviseur kunnen per accountant anders liggen. In elk geval zijn vakmanschap en onafhankelijkheid een vereiste”, zeiden Moet en Coppus. Tussenpersonen zouden er goed aan doen hun dienstverlening nadrukkelijk over het voetlicht te brengen, zowel bij de ondernemer als bij diens adviseurs, aldus de registeraccountants. “We komen nog te vaak tegen, dat ondernemers diverse tussenpersonen er op na houden. Dat werkt belemmerend voor een goede onderlinge afstemming van zaken.”
Registeraccountant Moet in discussie met tusenpersonen uit de MKB-werkgroepen van de NBvA.

Reageer op dit artikel