nieuws

Acceptatiesysteem Stars van Stad Rotterdam operationeel

Archief

Na een uitgebreide testperiode is Stars, het acceptatiesysteem van Stad Rotterdam Verzekeringen, beschikbaar voor het intermediair. Bij assurantiekantoor Veerman te Zevenhuizen werd de eerste installatie verricht.

Stars is een acceptatiesysteem dat nieuwe posten en mutaties op bestaande posten automatisch accepteert en verwerkt. Na de acceptatie worden vanzelf de gegevens in het administratiepakket verwerkt, de polis uitgeprint en het ADN-bericht gemaakt. Stars accepteert momenteel de produkten: inboedel, woonhuis, combinatie inboedel, woonhuis en glas, personenauto (eventueel aangevuld met persoonlijke ongevallen inzittenden, rechtsbijstand, auto verhaalsservice) en AVP. Op korte termijn moet het systeem worden uitgebreid met pleziervaartuigen, caravan, motorrijwiel, rijwiel en doorlopende reis voor particulieren.
Integratie
Het is de bedoeling dat Stars wordt geïntegreerd in het assurantiepakket van het intermediair. Hiervoor is een koppeling noodzakelijk. Op dit moment is Stars alleen nog maar operationeel voor verzekeringsadviseurs die werken met het Anva-assurantiepakket. De planning is om in dit najaar de koppeling voor ACT en Exact-administratiepakketten beschikbaar te hebben.
Stars werkt volgens hetzelfde concept dat wordt gebruikt door o.m. Nationale-Nederlanden en Goudse Verzekeringen. Volgens Stad Rotterdam wordt hiermee een standaard voor decentrale acceptatiesystemen bevorderd.

Reageer op dit artikel