nieuws

Acceptatiekeuring als maatwerk

Archief

Acceptatiekeuringen vormen vaak het sluitstuk bij een aanvraag voor een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering. De aspirant-verzekeringnemer moet een arts kiezen, want hij mag voor zo’n keuring niet naar zijn huisarts toe. Toch kan het tegenwoordig aanzienlijk consumentvriendelijker dan vroeger, omdat het ‘slachtoffer’ niet alleen invloed kan uitoefenen op het tijdstip maar ook op de plaats van de keuring, bijvoorbeeld thuis of op het werk.

De Groningse arts en organisatie-adviseur Richard Danel moest aan het eind van de jaren tachtig een acceptatiekeuring uitvoeren bij een invalide kandidaat-verzekeringnemer. Danel werd gevraagd of hij de keuring bij de betrokkene thuis kon verrichten. Deze gebeurtenis inspireerde hem om de thuiskeuring als markt te gaan zien. Immers, niet alleen lichamelijk gehandicapten maar ook tal van anderen kunnen baat hebben bij een keuring die buiten werktijden en/of thuis plaatsvindt, bijvoorbeeld door tijdgebrek, het vermijden van een werkonderbreking, of simpelweg ‘gemak’.
Danel richtte Mediplus Nederland op en begon op commerciële basis thuiskeuringen te verrichten. Er was een gestadige groei tot medio 1995. In de zomer van dat jaar werd de keuringsmarkt in één klap fors verkleind door een advies van het Verbond van Verzekeraars over de keuringsgrens voor levensverzekeringen. Deze grens werd opgetrokken van f 200.000 – de sinds 1988 gehanteerde drempel – naar f 300.000. Dit betekende een gevoelige tik voor Mediplus Nederland.
Verzelfstandiging
Aan het eind van 1995 werd drs. Jos Mewe aangetrokken om de organisatie nieuw leven in te blazen. Hij is gedurende achttien jaar huisarts geweest en deed zelf ook dit soort keuringen alsmede jarenlang ziektewetcontroles. Mediplus Nederland is in september 1996 verzelfstandigd, onder directie van Mewe.
Hij onderscheidt drie groepen cliënten: de persoon die gekeurd moet worden, het intermediair en de verzekeraars. “Die laatste twee groepen zien onze service als een verlengstuk van hun eigen dienstverlening.”
Regel is dat de keuring binnen een week plaatsvindt. “Als het dringend noodzakelijk is, kan het soms ook wel binnen een dag”, aldus Mewe. En om de flexibiliteit te onderstrepen: “Stel dat mijnheer X, die veel in het buitenland vertoeft, de komende nacht – op doorreis – op Schiphol landt. Dan kunnen wij hem daar gaan keuren. Wij hebben feitelijk niet meer dan een uur en een ruimte nodig”.
Coördineren
Mediplus zorgt ervoor dat de keuring wordt uitgevoerd door een van de eigen artsen of door derden. Dat laatste geldt als er bijvoorbeeld ook röntgenfoto’s of een inspannningscardiogram aan te pas moeten komen. Mewe: “Röntgenapparatuur is nog niet mobiel en een inspanningscardiogram moet onder het wakend oog van een specialist worden gemaakt”.
“Wij hebben in Onstwedde een kantoor dat alles coördineert: vanaf het moment dat de aanvraag wordt gemeld tot aan de versturing van het medisch rapport naar de verzekeraar. Op elk moment kan aan belanghebbenden worden aangegeven wat de stand van zaken is.”
“Veel opdrachtgevers melden de cliënten bij ons aan. Dan nemen wij contact op met de cliënt om de afspraak te maken. Dan is de opdrachtgever ook van alle sores af. Als de mensen zelf hun keuring moeten regelen, hebben ze de neiging deze voor zich uit te schuiven.”
Klokkijken en kaartlezen
Er zijn meer dan dertig keuringsartsen verbonden aan Mediplus, verspreid over het hele land; voor de meesten van hen is het een nevenactiviteit. Bij het aantrekken van artsen voor de thuiskeuringen komen ook andere dan louter medische eisen om de hoek kijken. Mewe: “Ik zeg altijd maar: hij of zij moet kunnen klokkijken en kunnen kaartlezen. Je moet in het donker de weg kunnen vinden in een wijk die niet op de kaart staat. Een huisarts kan het alleen maar doen als zijn eigen praktijk dat niet verhindert, want wij kunnen het natuurlijk niet hebben dat de keurende arts voor een spoedgeval bij een keuring wordt weggeroepen.”
Mediplus heeft met al haar keuringsartsen een arbeidsovereenkomst. “Wij willen de arts kunnen aansturen door middel van een protocol”, aldus Mewe. Wanneer worden de meeste thuiskeuringen verricht? Mewe: “Meer dan 50% van de thuiskeuringen vindt in de avonduren plaats en voorts ongeveer 20% in het weekeinde. Van de bijna 30% die overdag wordt uitgevoerd, vindt bijna een op de tien keuringen niet thuis maar op het werk plaats. Het gaat meestal om gezonde, jonge mensen die een huis kopen of een pensioenverzekering sluiten, maar bijvoorbeeld ook om compagnons die voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering kiezen (en dan keuren we zo ineens een rijtje van vijf op één bedrijf).”
Mediplus heeft van vrijwel alle verzekeraars keuringsformulieren in de kast liggen. “Bovendien hebben wij een eigen keuringsformulier ontwikkeld waarop alle gangbare vragen staan.”
“Voor de thuiskeuring berekenen wij het normale COTG-tarief plus een (voorrij)toeslag van f 25. Er gaat nooit een nota naar de gekeurde of naar het intermediair. Deze kosten worden in totaal bij de verzekeraar gedeclareerd.”
Dokter Judith de Waard is een van de ‘flying doctors’ van Mediplus Nederland in de regio Den Haag.

Reageer op dit artikel