nieuws

ABZ introduceert nieuwe internetdiensten

Archief

ABZ introduceert in nauwe samenwerking met Mercury Interactieve twee nieuwe internetdiensten: WebMonitor en WebTest. Hiermee wordt het onder meer mogelijk de piekbelasting van websites te testen.

ABZ biedt deze diensten aan om de processen en de bereikbaarheid van internetsites te testen. Zakelijke gebruikers hoeven hier geen software, hardware, huurlijnen of trainingen voor af te nemen. Het ict-bedrijf draagt zorg voor het gehele traject en zou binnen enkele dagen kunnen aantonen of bijvoorbeeld 500 bezoekers tegelijk een probleem zal opleveren.
Uit de analyse en rapportages is ook te achterhalen waar een eventueel probleem in een proces zich voordoet. De evaringen van gebruikers kunnen 24 uur per dag bewaakt worden. Als de toegang tot de site niet mogelijk is of als de prestatie onacceptabel is, zal ABZ onmiddellijk een alarm met een omschrijving verzenden. Ook hier draagt ABZ zorg voor het gehele traject en is aanschaf van hard- en software niet nodig. “Voor een succesvol gebruik van commerciële toepassingen van internet en WAP (Wireless Application Protocol)is continu toegang verlenen en een acceptabele performance van zeer groot belang. Er zijn inmiddels meerdere praktijkgevallen bekend van het falen van e-business, doordat bezoekersaantallen of transacties niet binnen de gestelde voorwaarden verwerkt konden worden. De behoefte aan kwaliteit en zekerheid, ook vóór daadwerkelijk ingebruikname van een website, is dan ook zeer groot”, zegt ABZ-directeur Gerrit Schipper. ABZ heeft beide applicaties sinds begin dit jaar geplaatst op haar eigen sites. “Wij zijn er zeer tevreden over en hebben de producten bij een aantal van onze klanten getest. Ook daar waren de reacties zeer positief”, zegt ABZ-woordvoerster Yvonne Kersten.

Reageer op dit artikel