nieuws

ABZ commercieel bedrijf?

Archief

De positionering van de diverse werkmaatschappijen van ABZ is kennelijk niet duidelijk en roept nogal wat vragen op. In het blad ABZ Networking wordt nadrukkelijk gesteld dat “ABZ Nederland een commerciële organisatie is die relaties slagvaardig helpt om ICT-vraagstukken op te lossen. Zij opereert op eigen initiatief en is niet gebonden aan collectieve afspraken in de branche”.

Dit in tegenstelling tot ABZ Branche Initiatieven, dat zich uitsluitend richt op het collectieve belang van de verzekeringsbranche. In het jaarverslag 1999 is diverse keren aangegeven “dat een aanvang is gemaakt met het nadrukkelijker scheiden van de activiteiten van ABZ Branche Initiatieven en ABZ Nederland”. In de praktijk blijkt dat echter moeilijk te communiceren. Doordat alle werkmaatschappijen onder ABZ Holding (ABZ Nederland, ABZ Branche Initiatieven, ABZ Internationaal, ABZ Co-assurantie, OSA en Informatikum Services) zich presenteren onder de verzamelnaam ABZ, leidt dit tot verwarring en tot discussies over belangenverstrengeling.
ABZ Nederland zet het daarom nog maar eens extra uiteen in het eigen magazine ABZ Networking. In een apart kader staat: “ABZ Branche Initiatieven heeft de ruimte en de vrijheid om eventuele vraagstukken, onderzoeken en/of opdrachten vanuit de branche bij derden onder te brengen. Van gedwongen winkelnering bij ABZ Nederland is dan ook geen sprake”.

Reageer op dit artikel