nieuws

ABP sluit mantelcontract met Proteq voor individuele aov-aanvullingen

Archief

Het ABP heeft bij de betrokken werkgevers een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering voor het personeel gepresenteerd van direct writer Proteq (Reaal).

Het is een vrijwillige individuele verzekering die ook groepsgewijs kan worden gesloten.
De verzekering onder de naam IP (Invaliditeits Pensioen) Aanvullings Plan, sluit volgens het ABP naadloos aan op de voorziening van het ABP.
De werknemer kan de volledige of de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid verzekeren of beide.
Bij volledige arbeidsongeschiktheid vult de verzekering het inkomen aan tot 75% van het laatste salaris (bij leeftijd tussen 55 en 65 jaar) of tot 80% (tot de leeftijd 55 jaar).
Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt, na afloop van de suppletieperiode, het totaal van de uitkeringen en eventuele andere inkomsten aangevuld tot 70% van het laatste salaris.
“Met het IP Aanvullings Plan biedt u uw medewerkers een faciliteit aan die uniek is door de lage premie (omvangskorting), optimale toegankelijkheid en aansluiting op het ABP voorzieningenpakket”, schrijft directeur pensioenen mr P. Bezemer of hij een volwassen commercieel verzekeraar is.
De werknemers bepalen zelf of ze mee willen doen en betalen ook zelf de premie die onafhankelijk is van leeftijd en beroep.
Geen gezondheidsverklaring
Wanneer een werkgever de verzekering vóór 1 juni a.s. als groepsverzekering aanbiedt aan zijn personeel en een bepaald percentage meedoet, wordt iedere medewerker geaccepteerd omdat er dan geen gezondheidsverklaringen worden gevraagd. Bij bedrijven met 1 tot 50 werknemers moet minstens 90% meedoen; bij bedrijven met 4000 of meer medewerkers wordt een deelname van 60% als voorwaarde gesteld.
De premie is een percentage van het inkomen. Bij de dekking van volledige resp. gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is dat 0,42% resp. 0,37%. Voor beide dekkingen is het 0,79%. Bij groepsgewijze aanmelding geldt voor de individuele premie een omvangskorting die hoger is naarmate het personeelsbestand groter is en naarmate meer werknemers deelnemen. Minstens tien werknemers moeten meedoen om als groep te worden aangemerkt. De premiekorting ligt tussen 6% en 25%.
De werkgever betaalt maandelijks de premie voor de groep. De premie is aftrekbaar voor de loonbelasting en de premieheffing.

Reageer op dit artikel