nieuws

ABP rekent op 200.000 levenslooppolissen

Archief

Pensioenfonds ABP verwacht de komende jaren 200.000 polissen in het kader van de levensloopregeling te sluiten. De polissen komen van verzekeraar Loyalis, nu voor 20% eigendom van het ABP en op termijn (weer) voor 100%. Eerder sprak pensioenfonds PGGM de verwachting uit 45% van de 1,1 miljoen werknemers in de zorg- en welzijnsector aan de levensloopregeling te kunnen krijgen.

ABP-dochter Loyalis heeft twee producten klaar staan: Levensloop Zeker en Levensloop Rendement. De eerste variant biedt een gegarandeerd minimumrendement met kans op meeropbrengsten uit goede beleggingen. Bij Levensloop Rendement worden de gelden verdeeld over aandelen, obligaties en deposito’s; naarmate de einddatum nadert, gebeurt dat minder risicovol. Loyalis prijst de producten aan als spaar- of beleggingsrekeningen met één laag kostentarief.
Op ‘MijnAbp’ kunnen pensioenfondsdeelnemers hun digitale pensioenoverzicht laten aanvullen met een ‘Inkomensvooruitblik’, waarin levensloopberekeningen worden opgenomen. Sociale partners in de overheids- en onderwijssector spraken eerder af komend jaar 0,8% van het jaarsalaris aan te wenden voor de levensloopregeling.

Reageer op dit artikel