nieuws

ABP neemt Bureau Schade-afwikkeling over

Archief

Bureau Schade-afwikkeling (BSA) van het ministerie van Financiën wordt overgedragen aan de Stichting Pensioenfonds ABP.

BSA voert de Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren (VOA) en het Omslagstelsel Rijkswagenpark uit. De VOA biedt de overheid als werkgever de mogelijkheid loon- en ziektekosten te verhalen, wanneer een ambtenaar door toedoen van een derde arbeidsongeschikt wordt.
Daarnaast trad BSA al op voor het ABP en het Fonds Arbeidsongeschiktheid Overheidspersoneel (FAOP) voor het verhalen van pensioenen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in het geval de blijvende arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de overheidswerknemer de schuld is van een derde.
De dertig medewerkers van BSA blijven gehuisvest in Den Haag. Of het bureau op termijn ook gaat werken voor ABP Verzekeringen is nog onduidelijk. “Dat is bij de onderhandelingen niet aan de orde geweest”, zegt woordvoerder F. Jadoul. “Het ligt wel voor de hand dat de expertise van BSA waar mogelijk binnen het ABP zal worden gebruikt.”

Reageer op dit artikel