nieuws

ABP in 4%-circuit pensioenwaardeoverdracht

Archief

Het ABP is toegetreden tot het zogenaamde 4%-circuit van pensioenwaardeoverdracht.

Hiermee vallen onder dit circuit, ook wel genoemd ‘kwaliteits-circuit’, 3,2 mln werknemers.
Het 4%-circuit is in het leven geroepen door het ABP en de organisaties van ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen en verzekeraars en is op 1 januari 1994 van start gegaan. Het 4%-circuit onderscheidt zich van andere circuits van pensioenwaarde-overdracht, doordat hier de overdracht van de pensioenreserve plaatsvindt zonder dat op die reserve korting wordt toegepast door de overdragende pensioenuitvoerder.
Bij andere circuits wordt de over te dragen reserve min of meer gekort. Die korting moet geleidelijk minder worden en is over circa 10 jaar wettelijk verboden.
Wettelijk recht
Sinds de wijziging van de PSW op 8 juli 1994 hebben de werknemers een wettelijk recht op pensioenwaarde-overdracht bij verandering van werkgever. Ze moeten binnen twee maanden na indiensttreding bij de nieuwe werkgever om de overdracht vragen bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Er is geen wettelijke plicht tot waarde-overdracht.
Het ABP wordt op 1 januari 1996 geprivatiseerd en valt dan onder de PSW.
Het secretariaat van de ‘Stichting 4%-circuit voor waardeoverdracht’ is gevestigd bij de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen in Rijswijk (mr R.C. Riemens, tel. 070 – 398.72.01).

Reageer op dit artikel