nieuws

ABP biedt deelnemers unit-linkedverzekering

Archief

ABP Verzekeringen heeft de eerste beleggingsverzekering geïntroduceerd. Met het ABP Koopsomplan worden de bijna 900.000 deelnemers rechtstreeks benaderd. Binnenkort volgt een premiebetalende variant.

Van de koopsom – minimaal f 1.500 – wordt bij afsluiten eenmalig 7% aan kosten ingehouden. Aan- en verkoopkosten, polis- en administratiekosten brengt het ABP niet in rekening.
De premie kan vervolgens in vijf verschillende fondsen (‘jaarrekeningen’) worden belegd. De fondsen bestaan uit aandelen, obligaties of een mix van beide (25-75% of 50-50%). Geheel of gedeeltelijk switchen kan één keer per jaar gratis, daarna tegen f 50 aan kosten. De polishouder ontvangt jaarlijks een waarde-overzicht.
Met het overlijdensrisico kan op twee manieren worden omgegaan. Of bij overlijden wordt 90% van de opgebouwde waarde als nabestaandenlijfrente uitgekeerd, óf het opgebouwde tegoed vervalt bij vooroverlijden. In dat laatste geval is het eindkapitaal bij leven wel hoger.

Reageer op dit artikel