nieuws

Abonnement op advocaat via assurantiekantoor

Archief

Assurantiekantoren kunnen sinds kort hun bedrijfsrelaties een abonnement op een advocatenkantoor aanbieden. Het InterCure-abonnement kan een aanvulling zijn op een bedrijfsrechtsbijstandverzekering.

InterCure is een dochteronderneming van Coniche International uit Reeuwijk. In de praktijk van deze managementconsultants is het idee voor het advocatenabonnement geboren, aldus Pieter de Bont van InterCure.
“Het midden- en kleinbedrijf beschikt niet over eigen bedrijfsadvocaten. Juridische ondersteuning vindt vaak versnipperd plaats. Een juridisch adviesbureau of incassobureau is voor een heleboel zaken niet bevoegd, waarna alsnog een advocaat moet worden ingeschakeld.” Doelstellingen van het InterCure-abonnement zijn: hogere kwaliteit van juridische ondersteuning, duidelijke kosten, directe lijnen en een vertrouwensband met de advocaat.
InterCure werkt aan een advocatennetwerk – op dit moment zijn veertig kantoren aangesloten – waarmee prijsafspraken worden gemaakt. Op abonnementsbasis kan van dit netwerk gebruik worden gemaakt. De abonnementsprijs is afhankelijk van het aantal medewerkers: bijvoorbeeld f 995 per jaar voor een bedrijf met vier werknemers.
Het abonnement geeft onder meer recht op gratis juridisch advies (max. twee uur) bij elke nieuwe zaak, een maximale uurprijs in en buiten rechte van f 200, en advies over algemene (leverings)voorwaarden en op basis daarvan behandeling van incassozaken.
Gemachtigden
InterCure wil de abonnementen sluiten via het assurantie-intermediair. De Bont: “Het MKB heeft twee vertrouwenspersonen: de accountant én de assurantietussenpersoon. De laatste wordt veronderstelt van rechtsbijstandverzekeringen kennis te hebben. Hij kan het MKB daarom goed adviseren over zo’n rechtsbijstandpolis en over ons abonnement”.
InterCure zoekt voor elk arrondissement een zogeheten gemachtigde, te vergelijken met een volmachtkantoor. Het gemachtigde kantoor mag de formule te gebruiken en de abonnementen tevens door subagenten laten sluiten. Voor het sluiten van een abonnement geldt “een reguliere schadeprovisie.”
Op dit moment heeft InterCure acht gemachtigden: Kuiper Assuradeuren (Heerenveen), Gritter en Sevink Assuradeuren (Emmeloord), Weustenenk en Dierdorp (Zutphen), Donga (Leerdam), Rombouts Groep (Rotterdam), Westenburg Assurantiën (Breda), Slaats Groep (Eindhoven) en Van Lierop (Helmond). Een subagent van Van Lierop is bijvoorbeeld de BAE Groep.
Het InterCure-abonnement is niet bedoeld als alternatief voor een rechtsbijstandverzekering, maar is daar complementair aan. Volgens De Bont werken enkele gemachtigden zelfs samen met rechtsbijstandverzekeraars aan een combinatieproduct. “Daar zijn ze in principe vrij in.”

Reageer op dit artikel