nieuws

ABN Amro verkoopt ziektekostenpolis ONVZ

Archief

De bankfilialen van ABN Amro verkopen sinds begin deze maand onder ABN Amro-label ziektekostenverzekeringen van ONVZ. Het gaat om een modulaire zorgpolis. Begin december introduceert intermediairverzekeraar ONVZ zelf soortgelijke modulaire ziektekostenpolissen.

De samenwerking van ABN Amro met ONVZ moet van structurele aard worden. Beide partijen werken momenteel aan de ontwikkeling van nog drie andere ziektekostenverzekeringen die onder ABN Amro-label verkocht gaan worden. Het gaat om een studentenpolis, een ziekenfondsverzekering en een collectief contract voor werknemers. Het assortiment moet in de loop van volgend jaar worden gecompleteerd. ABN Amro verzorgt de marketing en distributie, ONVZ is uitvoerder en risicodrager.
De nu ontwikkelde particuliere ziektekostenverzekering is modulair van opbouw. “Het bestaat uit zeven modules met functionele dekking”, zo licht commercieel directeur Frans van Rijn van ONVZ toe. “Dat betekent dat in module één, Ziekenhuis, alles is gedekt wat onder ziekenhuiskosten valt.” Een verzekerde kan uit diverse modules zijn eigen pakket samenstellen. Binnen modules zijn ook nog keuzes mogelijk, zoals bij de module Alternatief, waar de optie Beperkt staat voor een maximaal verzekerbaar bedrag en de optie Volledig voor complete dekking. Voor zelfstandig ondernemers is er een speciale module Ondernemers ontwikkeld. De dekking geeft recht op medische behandeling elders in Europa, mits de wachttijd in Nederland langer is dan één maand. De ABN Amro Ziektekostenverzekering kent verder een premiekorting van 3% voor startende ondernemers, gedurende de eerste drie verzekeringsjaren. De keuzemogelijkheden gelden voor elke afzonderlijke verzekerde. Binnen een gezin kan voor elk gezinslid dus een apart pakket worden samengesteld. Multichannel
In de persoon van Van Rijn benadrukt ONVZ dat de ABN Amro-polis inhoudelijk afwijkt van de verzekeringen van ONVZ, die zelf in december met twee nieuwe, modulaire ziektekostenverzeringen gaat komen. Van Rijn vindt daarom niet dat tussenpersonen verongelijkt zouden moeten zijn over de samenwerking van intermediairverzekeraar ONVZ met een grote bank. “Dit is geen multichannelstrategie van ONVZ. Er blijft voor het intermediair voldoende concurrentiekracht over richting bankkanaal. Ons succesnummer, de TopFit-polis, zal niet via het bankloket van ABN Amro verkrijgbaar zijn. In december vervangen wij BenFit en OptiFit door twee modulaire polissen. Maar die producten zijn afwijkend van de ABN Amro-verzekering.”
“Naast de succesvolle distributie via het intermediair is het produceren van ziektekostenproducten onder label een belangrijk onderdeel van de groeistrategie van ONVZ”, aldus de Houtense zorgverzekeraar. ONVZ is al langer risicodrager op polissen van Aegon, ZLM en ziekenfonds OZ. Via OZ worden ook particuliere ziektekostenpolissen geleverd aan leden van de vakbond CNV. ONVZ telde vorig jaar zo’n 110.000 particulier verzekerden en 8.000 ziekenfondsverzekerden. Door de verplichte overheveling van zelfstandigen met een laag inkomen van particulier naar ziekenfonds is die verhouding drastisch gewijzigd. Zo bedraagt het aantal ziekenfondsverzekerden inmiddels bijna 35.000, onder meer ten koste van het particuliere verzekerdenbestand. Toch verwacht ONVZ dit jaar een omzetstijging van 5% tot 7% te realiseren, tot ruim f 230 mln.

Reageer op dit artikel