nieuws

ABN Amro verdient met verzekeren f 50 mln

Archief

ABN Amro heeft vorig jaar met zijn verzekeringsactiviteiten een nettowinst van f 50 mln behaald.

Het nettoresultaat Leven daalde met ruim 10% tot f 23,3 mln. Oorzaak is vooral de toename van de acquisitiekosten – f 44,3 (29,4) mln -, voortvloeiend uit de forse groei van het levenbedrijf.
Het brutopremie-inkomen passeerde de grens van één miljard gulden: f 1.056 (769) mln, een groei van ruim 37%. Meer aandacht voor pensioenverzekeringen en de succesvolle Meegroeihypotheek liggen ten grondslag aan deze groei. Het premie-inkomen Leven is als volgt te verdelen:
periodiek, individueel, risico verzekeraar f 105,6 (80,5);periodiek, individueel risico polishouder f 345,1 (214,4) mln;koopsom, individueel, risico verzekeraar f 233,7 (243,3) mln;koopsom, individueel, risico polishouder f 356,7 (221,5) mln;collectief f 10,9 (6,4) mln; enindirect bedrijf f 3,5 (3,5) mln.Het resultaat van de technische rekening kwam uit op f 29,4 (35,0) mln. Na toerekening van beleggingsopbrengsten en na aftrek van belastingen resteert een winst van f 23,3 (26,1) mln.
Schade
Het schadebedrijf kende, na een jaar van stagnatie, een stormachtig jaar. Van de Verzekeringskamer kwam de vergunning voor de branches Krediet en Borgtocht, voor het personeel van de ABN Amro Bank werd het bedrijf drager van het arbeidsongeschiktheidsrisico, en de proportionele herverzekering (12%) werd afgeschaft. Resultaat is een premiegroei van 50% tot f 286 (190) mln en een technisch resultaat van f 35,5 (31,5) mln. De nettowinst bedroeg f 26,8 (23,0) mln.
De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ABN Amro-personeel zorgde voor een premie-explosie. Onder de noemer Overige branches werd f 142,8 (44,4) mln brutopremie geboekt. Het brancheresultaat kwam uit op f 19,7 (8,7) mln.
Het resultaat in de branche Motorrijtuigen zwakte af tot f 5,7 (10,8) mln. Oorzaak is een premieverlaging begin 1998 van 8%, nodig om een meer concurrerend product te kunnen bieden. Het premie-inkomen bleef nagenoeg gelijk: f 77,1 (77,7) mln. Dit jaar wil ABN Amro de cascopremies gaan verlagen en de WA-premies gaan verhogen, daarbij aansluitend op de schade-ontwikkeling.
In de branche Brand is de pakketpolis WoonGemakPlan een succesnummer, aldus ABN Amro. Toch is het premie-inkomen in deze branche gedaald tot f 66,4 (68,4) mln. Een verklaring zit in de premiekorting van 20% voor hypotheekrelaties van ABN Amro. Het brancheresultaat Brand daalde tot f 10,1 (12,0) mln.

Reageer op dit artikel