nieuws

ABN Amro scoort beter met verzekeringen

Archief

Het assurantiebedrijf van ABN Amro heeft in 1994 een iets hoger provisie-inkomen behaald. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de bank.

ABN Amro Assurantiën, gevestigd in Zwolle, heeft vorig jaar een provisie-inkomen geïncasseerd van f 242 (232) mln. Het leeuwedeel werd geboekt in ons land: f 219 (214) mln.
De bruto winst van het verzekeringsbedrijf is met 66% gestegen naar f 53 (32) mln, waarvan f 7 (8) mln in ons land. Debet aan deze forse verbetering van het resultaat is met name de Franse levensverzekeraar NSM Vie in Parijs, een ABN Amro-dochter.
De kredietverlening aan Nederlandse particulieren en bedrijven is min of meer gelijk gebleven: f 139,4 (139,3) mld. De omzet in woninghypotheken is met ruim 19% toegenomen tot f 42,5 (35,6) mld. De totale kredietverlening aan particulieren is gestegen met ruim 14% tot f 56,7 (49,7) mld.
De aan de bank toevertrouwde middelen door rekeninghouders in ons land zijn gedaald naar f 157,6 (169,7), waarvan f 54,1 (57,3) mld aan spaargelden.

Reageer op dit artikel