nieuws

ABN Amro Schade: afscheid van MKB door cliëntensegmentatie bij bank

Archief

ABN Amro Schadeverzekering heeft besloten te stoppen met de tekening van bedrijfsmatige risico’s en zich voortaan volledig toe te leggen op acquisitie in de particuliere markt. De verzekeraar volgt daarmee de verdergaande cliëntensegmentatie bij het bankconcern.

Het besluit om de zakelijke tekening te beëindigen, volgt op de twee jaar geleden aangekondigde maatregel de branche transport af te bouwen en de portefeuille, voornamelijk bestaande uit risico’s in het midden- en kleinbedrijf (MKB), over te hevelen naar ABN Amro Assuradeuren.
Nu volgen de MKB-risico’s in de branches brand- en overige varia. De posten zullen worden doorgesluisd, deels naar het volmachtbedrijf, deels naar ABN Amro Assurantiën in Zwolle. Dit assurantiebedrijf zoekt nieuwe risicodragers voor deze veelal verliesgevende posten, die werden gegenereerd via 33 bankkantoren.
Drie miljoen bankrelaties
Wat rest is de particuliere markt, die evenwel met drie miljoen (!) eigen bankrelaties een omvangrijke ‘kweekvijver’ aan potentiële verzekerden vormt voor het schadebedrijf, die bij lange na (nog) niet is leeg gevist, zegt directeur C.W. Dortmond. Met L. van Herk vormt hij de leiding van de schadeverzekeraar.
Dortmond schat, dat 18% van het cliëntenbestand van de bank één of meer verzekeringen heeft lopen bij ABN Amro Schade. “Als daar jaarlijks een paar procentjes bij komen, geeft dat in absolute zin een geweldige toestroom van verzekerden, en dus ook premie-omzet.”
ABN Amro Schade werkt bij de verkoop van particuliere verzekeringen uitsluitend via het netwerk van 1.200 eigen bankkantoren. “Levensverzekeringen worden ook afgezet met behulp van het intermediair, zij het via onze zusterorganisatie Interbank”, aldus Dortmond.
Groei door automaatregelen
ABN Amro Schade behaalde vorig jaar een bruto premie-inkomen van f 211,2 (191,1) mln, waarvan voor eigen rekening van f 125,1 (116,3) mln. De groei van circa 10% is vrijwel uitsluitend te danken aan maatregelen in de autotekening. Premieverhogingen (laatstelijk per 1 mei jl.), en wijzigingen in BM-ladder en regio-indeling hebben ertoe geleid dat het premie-inkomen auto is gestegen naar f 89,3 (76,8) mln. Ook de omzet in de branche brand nam toe tot f 74,4 (65,2) mln.
Ter beperking van de schadelast werd voor de auto-expertise samenwerking gezocht met het netwerk van circa 300 autoherstelbedrijven van de Achmea Groep.
De autoverzekering blijft een zorgenkind, al is er uitzicht op betere perspectieven “We willen dit jaar uit de rode cijfers komen”, zegt Dortmond hoopvol.
Geen personeel
De vennootschap heeft geen personeel in dienst. De kosten van acceptatie en schaderegeling komen voor rekening van het assuradeurenbedrijf, dat daarvoor tekencommissie ontvangt. De bedrijfskosten kunnen daardoor laag blijven: f 2,9 (1,8) mln. Aan provisies keerde het schadebedrijf f 38,5 (36,6) mln uit.
Air Miles-korting
De introductie van Air Miles door ABN Amro heeft de verkoop van verzekeringen nauwelijks gestimuleerd. Cliënten die meer dan drie verzekeringen bij het schadebedrijf onderbrengen, ontvangen hun Air Miles in de vorm van een korting op de premie. Bij een pakket van zes verzekeringen kan de korting oplopen tot 480 Air Miles in twee jaar. “Vorig jaar hebben een paar duizend relaties, hoofdzakelijk bestaande cliënten, gebruik gemaakt van de Air Miles-korting”, aldus Dortmond. ABN Amro Schadeverzekering 1994 1993 (in f mln) bruto premie 211,3 191,1 w.v. med. varia 5,3 5,3 motorrijtuigen 89,3 76,8 transport 0,1 2,2 brand 74,4 65,2 overige varia 42,2 41,6 brancheresultaat 1,3 -7,7 w.v. med. varia -0,1 1,4 motorrijtuigen -6,1 -16,1 transport 0,7 1,4 brand 4,2 1,1 overige varia 2,6 4,6 kosten (incl. provisies) 41,4 38,4 netto resultaat 2,5 0,7

Reageer op dit artikel