nieuws

ABN Amro Leven werkt aan integratie financiële diensten

Archief

ABN Amro Levensverzekering zoekt bij de produktontwikkeling en -promotie zo veel mogelijk aansluiting bij de bestaande bancaire infrastructuur, zodat de kosten relatief laag gehouden kunnen worden. Genoemd beleid sluit aan bij het steeds meer integreren van financiële diensten zoals verzekeren en beleggen.

Dit schrijft de directie in het eerste jaarverslag van de piepjonge maatschappij. “ABN Amro Leven als volwaardig onderdeel van een full service dienstverlener; dat is ons doel”, aldus de directie.
ABN Amro Leven heeft sinds begin september 1993, toen de maatschappij van start ging, een omzet behaald van f 11,8 mln en een winst vóór belasting van f 0,6 mln. Het premie-inkomen beliep f 9,3 mln: f 8,9 mln aan koopsommen en f 0,4 mln aan overlijdensrisicopremies. De maatschappij trad op als herverzekeraar van risicoverzekeringen, die bemiddelende ABN Amro-kantoren voor andere maatschappijen hadden gesloten.
Aan overdrachtskoopsommen ontving de maatschappij, als mede-verzekeraar naast andere maatschappijen, f 1,5 mln.
ABN Amro Leven heeft nu de meest gangbare levensverzekeringen beschikbaar via offerteprogrammatuur die op alle ABN Amro-kantoren aanwezig is.
Besprekingen
Er zijn volgens het jaarverslag besprekingen gestart met de verzekeraars die als risicodrager optreden bij de bestaande portefeuille levensverzekeringen die de bank onder eigen naam als bemiddelaar heeft verkocht. Het is de opzet dat ABN Amro Leven door middel van herverzekering een deel van het premie-inkomen daaruit krijgt, in ruil waarvoor de betrokken maatschappijen een aandeel ontvangen in de nieuwe produktie van ABN Amro Leven. Voordeel van deze oplossing is, dat voor de bestaande portefeuille geen ‘WTV-operatie’ (portefeuille-overdracht) nodig is, aldus een toelichting van directeur drs B. Wapstra. “Wij delen mee in het premie-inkomen uit het verleden en de andere maatschappijen delen mee uit de premies in de toekomst”.
In de komende maanden zal de jonge levensverzekeraar het produktenassortiment verder uitbreiden. Daarnaast verwacht de maatschappij de inkomsten uit ‘indirecte zaken’, dus als herverzekeraar, fors te vergroten.
“De uitbreiding en verbetering van het offerteprogramma, meer intensieve produktpromotie en upgrading van het verkoopnet, zal onzes inziens een forse impuls geven aan de vergroting van de premie-inkomsten”, voorziet de maatschappij voor dit jaar. Voor het verkoopnet zullen de trainingen en opleidingen worden geïntensiveerd.
Wapstra verwacht voor dit jaar een premie-inkomen van meer dan f 100 mln. “Voor een aantal zaken is uitsluitend ABN Amro Leven de verzekeraar en voor een aantal zaken zijn wij dat voor een gedeelte, naast de risicodragende en administrerende maatschappijen”.
Wapstra: “Wij delen mee in het premie-inkomen uit het verleden en de andere maatschappijen delen mee uit de premies in de toekomst”.

Reageer op dit artikel