nieuws

ABN Amro leidt leger pensioenverkopers op

Archief

ABN Amro Verzekeringen heeft twee nieuwe pensioenproducten op universal-lifebasis geïntroduceerd. De bankverzekeraar heeft meer dan duizend mensen opgeleid voor een succesvolle verkoop van het Flexibel PensioenPlan.

Ruim een jaar geleden maakt ABN Amro bekend op het gebied van levensverzekeringen te streven naar een marktaandeel van 10%. De bank rekende daar weliswaar ook het marktaandeel in de distributie bij.
Een vergelijkbare omvang als Rabobank-dochter Interpolis lijkt echter wel te worden nagestreefd. Interpolis was in 1996 met f 2,1 mld levenpremie een marktaandeel van 6,4%. Momenteel komt ABN Amro Verzekeringen nog lang niet in de buurt van het verwezenlijken van die wens. Vorig jaar boekte ABN Amro Leven f 769 mln premie; Interpolis zit al op f 3,2 mld.
Leger
Het vorige week geïntroduceerde Flexibel PensioenPlan, met een individuele en collectieve variant, moet ABN Amro verder op weg helpen. De bank heeft een ‘leger’ van ruim duizend mensen opgeleid, die vanuit de bankkantoren moeten zorgen voor de verkoop van het product.
Daarnaast zal het bankapparaat zorgen voor ruime ondersteuning van de werkgevers, onder meer door het verzorgen van alle administratie, door te communiceren over de pensioenregeling en door het personeel persoonlijk te adviseren. Tevens is een speciale Pensioenadviesdesk ingericht.
Het collectieve Flexibel PensioenPlan is een pensioenregeling op basis van beschikbare premie. De werkgever stelt het raamwerk vast, daarbinnen kan de werknemer zijn eigen keuzes maken. Die keuzemogelijkheden doen zich onder meer voor bij de premiebetaling (salaris, bedrijfssparen, overwerk, vakantiedagen), risicodekking (ANW, WAO-gat, WAO-excedent, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, nabestaandenpensioen), en bij de premiebelegging (van garantiefonds tot aandelenfonds).
Spil in dit web is de persoonlijke, geblokkeerde Pensioenrekening bij een ABN Amro-filiaal naar keuze. Twee keer per jaar wordt aan de deelnemer een overzicht van de opgebouwde waarde verstrekt.
Individueel
Het individuele pensioenproduct is gedoopt Flexibel PensioenPlan Privé. Inhoudelijk is dit product vrijwel gelijk aan de ‘collectieve’ pensioenregeling, alleen valt deze regeling niet onder de Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW).
In de productbrochure staat de hele waslijst opgesomd van fondsen waarin de premie belegd kunnen worden. Het betreft één Nederlands aandelenfonds, drie Europese aandelenfondsen, twee Amerikaanse aandelenfondsen, vier aandelenfondsen gericht op het Verre Oosten, twee internationale fondsen, één onroerend-goedfonds en vier obligatie- en liquiditeitenfondsen.
Dit zijn zowel beursgenoteerde fondsen al huisfondsen van ABN Amro. Los hiervan stelt ABN Amro hieruit zes modelportefeuilles samen. De portefeuilles verschillen in hun verdeling tussen de beleggingen in aandelen, onroerend goed, obligaties en liquiditeiten. Ten slotte kan ook gekozen worden voor het veilige Garant Plus Fonds.
ABN Amro heeft ruim duizend verkopers opgeleid voor het nieuwe Flexibel PensioenPlan.

Reageer op dit artikel