nieuws

ABN Amro lanceert aov met keus voor arbeidsongeschiktheidscriterium

Archief

ABN Amro lanceert aov met keus voor arbeidsongeschiktheidscriterium

ABN Amro heeft samen met risicodrager Aegon een aov ontwikkeld. Bij dit product kan worden gekozen voor ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ of ‘gangbare arbeid’.
Bij de ‘ABN Amro Arbeidsongeschiktheidsverzekering’ wordt bij het A-risico (risico eerste jaar) de arbeidsongeschiktheid vastgesteld volgens het criterium ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’. Voor het B-risico (risico na het eerste jaar) kan bij het sluiten worden gekozen uit de criteria ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ en ‘gangbare arbeid’. Aanvullend kan op de B-rubriek een dekking worden gesloten voor het WAZ-gat (de WAZ-uitkering is lager dan de aov-uitkering) waarbij het criterium ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ geldt.
De aov keert bij zwangerschap en bevalling gedurende maximaal 112 dagen uit (mits de bevallingsdatum minstens twee jaar na het sluiten van de polis ligt). De uitkering wordt in alle gevallen gegeven, dus ongeacht de medische toestand van de verzekerde. “Wij gaan er van uit”, zegt Louis Bensdorp, productmanager van ABN Amro, “dat bij zwangerschap altijd, net als in de werknemerssituatie, het werk een tijd wordt neergelegd, ”
Dekkingen
De aov vergoedt de kosten voor revalidatie, herscholing of omscholing en geeft eens in de vijf jaar recht op een preventief werkplekonderzoek. Ook zijn de kosten gedekt voor repatriëring van een verzekerde die in het buitenland arbeidsongeschikt wordt.
De uitkering vindt plaats vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage van 25%. Er zijn zes uitkeringsschalen: 25-35% (uitkering 30% van de verzekerde jaarrente), 35-45% (uitkering 40%), 45-55% (uitkering 50%), 55-65% (uitkering 60%), 65-80% (uitkering 72,5%) en 80-100% (uitkering 100%). Er kan ook worden gekozen voor een uitkering vanaf 25%, 50% of 80%. Na overlijden keert de aov nog twee maanden uit.
Keuzes
Bij de aov kan worden gekozen voor een wachttijd van 14, 30, 60, 90, of 180 dagen. Qua eindleeftijd zijn er de volgende keuzes: 55, 57, 60, 62, of 65 jaar. Voorts kan worden gekozen uit een combi- of een standaardtarief, beide met de mogelijkheid om het bedrag en/of de eventuele uitkering met 3% te verhogen. Eenmaal per drie jaar kan de verzekerde zonder medische waarborgen de verzekerde bedragen verhogen (tot maximaal 80% van het inkomen). Per keer kan met maximaal 15% worden verhoogd.
Starters-aov
De aov is er ook in een startersversie met een maximale duur van drie jaar. Het verschil met de reguliere aov is – behalve de premiestelling – dat er geen zwangerschapsdekking is. “Zo’n dekking vinden vrouwen die als ondernemer starten, niet direct belangrijk”, zegt Bensdorp. Ook anders is: gedurende de looptijd kan het verzekerde bedrag maximaal twee keer worden verhoogd.
Premievoorbeelden
Als premievoorbeeld geldt een 30-jarige bloemist (beroepsklasse 2) met een inkomen van / 80.000 (verzekerd bedrag rubriek A f 64.000, rubriek B f 42.724), die kiest voor: het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid, een uitkering vanaf 25%, de eindleeftijd van 65 jaar, een eigen risico van zestig dagen, het combitarief, en voor een 3% stijgend bedrag plus uitkering. Deze bloemist betaalt een jaarpremie van / 3.835. Verzekert de bloemist het WAZ-risico mee, dan bedraagt de jaarpremie f 4.084.
Indien de bloemist en starters-aov sluit voor een inkomen van f 60.000 (rubriek A f 48.000, rubriek B / 26.724) met de overige voorwaarden zoals hiervoor aangegeven, betaalt hij f 1.987 exclusief WAZ-dekking en / 2.310 inclusief WAZ-dekking.
Proefperiode
Met de ‘ABN Amro Arbeidsongeschiktheidsverzekering’ is enige tijd proefgedraaid. De officiële aftrap voor het product wordt gegeven op zondag 17 oktober. Dan wordt de eerste tv-spot uitgezonden op Nederland II om 20.10 uur. In de drie volgende weken zal de spot veelvuldig op tv zijn. Voorts komen er radiospots en printadvertenties in dagbladen – waaronder De Telegraaf – en diverse weekbladen. Bij het ter perse gaan van dit nummer was aan de campagne nog geen definitieve invulling gegeven.

Reageer op dit artikel