nieuws

ABN Amro introduceert pakket- korting in nieuwe bedrijfspolis

Archief

De mkb-polis van ABN Amro heet voortaan BedrijfsPolis. Het opgelapte product is uitgebreid met enkele dekkingsvormen en heeft nog een aantal wijzigingen ondergaan. De voornaamste aanpassing is de invoering van een pakketkorting.

De nieuwe kortingsregeling begint met een korting van 5% over de jaarpremie bij de aanschaf van tenminste drie bedrijfsverzekeringen. Bij meer dan vijf verschillende soorten verzekeringen krijgt de klant een premiekorting van 7,5%.
Uitbreiding
Met de vernieuwing van de bedrijfsverzekering heeft ABN Amro eveneens besloten de polis uit te breiden met een drietal rubrieken: collectieve ongevallen, wagenparken en bedrijfsrechtsbijstand.
Voor het jaarlijkse ‘onderhoud’ aan de bedrijfsverzekering, zoals het doorvoeren van wijzigingen in de bedrijfssituatie, betaalt de verzekeringsnemer niet langer f 75 per jaar. Dit onderhoud is voortaan gratis. Bovendien kan de verzekeringsnemer 24 uur per dag bij een speciaal (gratis) telefoonnummer terecht met z’n schades en verzekeringsvragen.
ABN Amro is van plan de nieuwe BedrijfsPolis in een bredere markt af te zetten dan het voorgaande product. Daarom zegt de bank zich nu ook te richten op bedrijven in de horeca, verenigingen, stichtingen en groot-handelsbedrijven.
Pensioen
Inmiddels heeft ABN Amro ook het eind vorig jaar aangekondigde OndernemersPensioenPlan geïntroduceerd. Het pensioenplan voor ondernemers wordt samengesteld uit het al bestaande assortiment pensioenproducten van ABN Amro, zoals het Verzekerd Pensioen, de ANW Opvang Polis en een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers.

Reageer op dit artikel