nieuws

ABN Amro groeit fors in verzekeringen

Archief

De verhoogde aandacht van ABN Amro voor de verkoop van verzekeringen heeft vorig jaar geleid tot een forse groei van provisiebaten en premie-omzet.

De provisie-inkomsten uit verzekeringen van ABN Amro namen met ruim 14% toe naar f 342 (299) mln. De groei is het gevolg van nieuwe bankverzekeringsproducten en de toenemende aandacht van het kantorennet voor de bemiddeling in assurantiën
Hierbij dient volgens de bank te worden aangetekend dat de afsluitprovisie op de eigen productie niet ineens, maar gespreid in de tijd wordt verantwoord. “Dit betekent dat de sterke groei van de eigen producten niet direct zichtbaar wordt”, meldt het jaarverslag van het bankconcern.
Premie-omzet
De brutopremie-omzet uit verzekeringen van ABN Amro bedroeg wereldwijd ruim f 2,9 (2,7) mld. Hiervan werd f 2.654 (2.591) mln behaald in het levenbedrijf, respectievelijk f 288 (115) mln in het schadebedrijf. Het verzekeringsresultaat steeg naar f 170 (133) mln, waarvan f 107 (98) mln in de levensector en f 63 (35) mln in de schadesector.
De brutopremie van de huisverzekeraar van de bank in ons land steeg naar f 1.335 (956) mln, waarvan f 1.051 (766) mln in levensverzekeringen en f 284 (190) mln in schadeverzekeringen, hoofdzakelijk pakketpolissen voor particulieren. Het verzekeringsresultaat beliep f 44 (40) mln in Leven, respectievelijk f 42 (37) mln in Schade.
Hypotheken
De kredietverlening aan particulieren naar f 160.295 (141.233) mln, waarvan f 111.339 (96.823) mln met een hypothecaire dekking.
De portefeuille hypotheken groeide met 23% naar f 79 mld. “In het intermediaire segment waar meer dan de helft van de hypotheekproductie wordt gerealiseerd, is ABN Amro de grootste verstrekker van hypothecaire leningen”, aldus het jaarverslag van het bankconcern.
Het nieuwe hoofdkantoor van ABN Amro in Amsterdam is medio dit jaar klaar. De drieduizend medewerkers verhuizen in het derde en laatste kwartaal van dit jaar. De investering in de nieuwbouw, exclusief inrichtingskosten, bedraagt ongeveer f 700 mln.

Reageer op dit artikel